Št. Naslov SRS MSRP
21 Poravnava dolga z menico, ki vsebuje obresti (TER-022-MS) 5.10., 5.35., 15.7.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019)., 15.25.(2019). MRS: 32.AG4., MSRP: 9.3.1.1., 9.4.1.1., 9.4.1.2., 9.B4.1.2C., 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.60., 15.61/1-b., 15.62/1-c., 15.64.
22 Poravnava dolga z menico, ki vsebuje obresti (TER-022-MS) 5.10., 5.35., 15.7., 15.12., 15.13. MRS: 18.11., 18.14., 18.17., 32.AG4., 39.44., 39.47.
23 Prodaja (dobava) proizvodov v EU (TER-045-MS) 5.9., 15.3., 15.4. MRS: 18.14., 18.15., 18.18.,
24 Prodaja (dobava) proizvodov v EU (TER-045-MS) 5.9., 5.13., 15.13.(2019), 15.15.(2019), 5.19.(2019), 15.22.(2019) MSRP: 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.47.
25 Prodaja blaga - dobava v EU (TER-024-MS) 5.9., 5.17., 15.11.(2019)., 15.13.(2019), 15.14.(2019), 15.22.(2019). MSRP: 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.47.
26 Prodaja blaga - dobava v EU (TER-024-MS) 5.9., 5.17., 15.3., 15.4. MRS: 18.14., 18.15., 18.18.,
27 Dolgoročni dani predujmi (TER-020-MS) 5.4, 5.6, 5.34.h MRS: 16.7., 16.15., 39.14.
28 Prenos menice z indosamentom (TER-023-MS) 5.10, 5.35, 7.18., 15.7., 15.12., 15.13. MRS: 18.11., 18.14., 18.17., 32.AG4., 39.44., 39.47.
29 Prenos menice z indosamentom (TER-023-MS) 5.10, 5.35, 7.18., 15.7.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019)., 15.25.(2019). MSRP: 9.3.1.1., 9.4.1.1., 9.4.1.2., 9.B4.1.2C., 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.60., 15.61/1-b., 15.62/1-c., 15.64.
30 Popravek vrednosti terjatev - posamično (TER-029-MS) 5.26, 5.27, 5.38 MRS: 39.58., 39.59., 39.63., 39.64.
31 Prodaja in zavarovanje plačila z garancijo ali menico (TER-010-MS) 5.10., 5.35., 15.11., 15.12., 15.13. MRS: 18.11., 18.14., 18.17., 32.AG4.
32 Prodaja in zavarovanje plačila z garancijo ali menico (TER-010-MS) 5.10., 5.35., 15.11.(2019)., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019) MRS: 32.AG4., MSRP: 9.5.1.1., 9.5.1.3., 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.62/1-c
33 Oblikovanje popravka vrednosti terjatev - v odstotkih (TER-027-S) 5.23, 5.26, 5.27, 5.38 MRS: 39.50/1-c., 39.50B., 39.50C., 39.50F., 39.54/1-a,b., 39.55/1-b., 39.59.
34 Oblikovanje popravka vrednosti terjatev - v odstotkih glede na razred (TER-028-MS) 5.26, 5.27, 5.38, MRS: 39.58., 39.59., 39.63., 39.64.
35 Odškodnina za popravilo opreme (TER-006-MS) 5.2., 11.30/1-g., 15.10.(2019) MRS: 16.68,. 16.71., 16.72., 39.43., 39.63.
36 Odškodnina za popravilo opreme (TER-006-MS) 5.2., 11.30/1-g., 15.10. MRS: 16.68,. 16.71., 16.72., 39.43., 39.63.
37 Obračun tečajnih razlik (TER-009-MS) 5.9.,5.25., 5.39., 15.7. MRS: 18.9., 18.11., 21.1., 21.9., 21.20., 21.21., 21.28., 39.45.
38 Obračun tečajnih razlik (TER-009-MS) 5.9., 5.25., 5.39., 15.7.(2019) MRS: 21.1., 21.9., 21.20., 21.21., 21.28., MSRP: 9.5.1.1., 9.5.1.3., 15.9., 15.23., 15.31., 15.47.
39 Nakup terjatve in unovčenje (TER-047-MS) 5.1., 5.2., 5.7., 5.13., 5.18., 5.19., 15.12., 15.13. MRS: 18.8., 18.9., 18.10., 32.9/1-c., 32.42., 32.44., 32.45., 32.46.
40 Nakup terjatve in unovčenje (TER-047-MS) 5.1., 5.2., 5.7., 5.13., 5.18., 5.19., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 32.42., 32.44., 32.45., 32.46., MSRP: 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.47.