Št. Naslov SRS MSRP
1 Akontacija zaposlenemu za nakup strokovne literature v tujini (TER-019-MS) 5.39., 13.20 MRS: 19.8/1,2. 19.9/1-a., 21.1., 21.2., 21.3., 21.9., 21.20., 21.21., 21.22., 21.27., 21.28., 21.30.
2 Obračun potnih stroškov službenega potovanja (TER-012-MS) 5.39., 13.20 MRS: 19.8/1,2. 19.9/1-a., 21.1., 21.2., 21.3., 21.9., 21.20., 21.21., 21.22., 21.27., 21.28., 21.30.
3 Slabitev in oblikovanje popravka vrednosti terjatev - prisilna poravnava (TER-038-MS) 5.18., 5.19., 5.38. MRS: 39.58., 39.59., 39.63., 39.64.
4 Slabitev in oblikovanje popravka vrednosti terjatev - stečajni postopek (TER-039-MS) 5.18., 5.19., 5.38. MRS: 39.58., 39.59., 39.63., 39.64.
5 Dani predujmi (PČR-012-MS) 4.5., 5.4., 5.6. MRS: 2.9., 39.14.
6 Prodaja strokovne literature ‒ plačilni sistem PAYPAL (DEN-008-MS) 5.1., 5.3., 5.13., 5.18., 15.13.(2019), 15.15.(2019), 15.22.(2019) MSRP: 15.6., 15.10., 15.31.
7 Prodaja strokovne literature ‒ plačilni sistem PAYPAL (DEN-008-MS) 5.1., 5.3., 5.13., 5.18., 15.1., 15.3., 15.11., 15.13. MRS: 18.9., 18.14., 18.15.
8 Prodaja proizvodov - plačilo na račun podjetja (TER-001-MS) 5.21, 5.35, 5.38 MRS 18.8., 18.9., 18.11., 18.14., 18.29., 18.30.
9 Podnajem, ki je razvrščen kot poslovni najem (NAJ-021-MS) 1.4., 1.27/1., 1.27/2., 1.46/1-u., 1.60., 1.61., 5.21., 6.23/1-c., 15.38/1-č.(2019)., 15.62.(2019). MSRP: 16.67., 16.68., 16.69., 16.70., 16.B58.
10 Podnajem, ki je razvrščen kot finančni najem (NAJ-020-MS) 1.4., 1.27/1., 1.27/2., 1.46/1-u., 1.60., 1.61., 5.21., 6.23/1-c., 15.38/1-č.(2019)., 15.62.(2019). MSRP: 16.67., 16.68., 16.69., 16.70., 16.B58.
11 Ustanovitev d.o.o - obrestovane terjatve za nevplačani kapital (KAP-010-MS) Uvod B/2-7., 5.5, 8.2., 8.3., 8.5., 8.12., 8.18., 8.28/1-a MRS: 1.78/1-e,. 32.11/6., 32.16., 32.31.
12 Ustanovitev d.o.o. - terjatve za nevplačani kapital (KAP-009-MS) Uvod B/2-7., 5.5, 8.2., 8.3., 8.5., 8.12., 8.18., 8.28/1-a MRS: 1.78/1-e., 32.11/6., 32.16., 32.31.
13 Oblikovanje popravka vrednosti terjatev (odloženi davki) (ODD-006-MS) Okvir B/7., 5.23., 5.26., 5.38 MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 39.45., 39.59., 39.63., 39.64.
14 Uvoz v svojem imenu za svoj račun - tretja država (POO-003-MS) 4.2., 4.7., 4.28./1-g., 5.9, 5.25, 5.28., 5.39., 9.7., 9.11., 9.30. MRS: 2.8., 21.6., 21.20., 21.21., 21.22., 21.26., 21.29., 21.30.
15 Popisni primanjkljaj opreme - obremenitev odgovorne osebe (OOS-061-MS) 1.9., 1.17, 1.31/1,2., 1.33, 1.46/1-a., 1.46/1-c., 5.1., 5.13., 5.19. MRS: 16.30., 16.67., 16.68., 16.70., 16.71.
16 Nakup opreme – plačilo s predujmom (OOS-015-MS) 1.5., 1.7., 5.4., 5.6., 5.34/1-h. MRS: 16.7., 16.10., 16.20.
17 Nakup opreme z državno podporo (OOS-005-MS) 1.10/3, 1.21, 5.3, 11.7/2, 11.14., 11.35/4, 15.6.(2019) MRS: 16.43., 16.50., 16.55., 16.57., 20.4., 20.7., 20.8,. 20.25., 20.27.
18 Nakup opreme z državno podporo (OOS-005-MS) 1.10/3, 1.21, 5.3, 11.7/2, 11.14., 11.35/4, 15.5. MRS: 16.43., 16.50., 16.55., 16.57., 16.62, 20.4., 20.7., 20.8,. 20.25., 20.26., 20.27.
19 Eskont menice (TER-018-MS) 5.10, 5.35., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MSRP: 9.3.1.1., 9.4.1.1., 9.4.1.2., 9.B4.1.2C., 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.62/1-c.
20 Eskont menice (TER-018-MS) 5.10, 5.35., 15.12., 15.13. MRS: 18.11., 18.14., 18.17., 32.AG4., 39.44., 39.47.