Št. Naslov SRS MSRP
1 Nakup osnovnega sredstva - podaljšana garancija (AČR-014-MS) 1.10., 1.15., 1.18., 1.22., 11.3., 11.5., 11.11. MRS: 16.7., 16.15., 16.16., 16.30., 16.43., 16.50.
2 Sprememba pogodbe o najemu - sprememba najemnine (NAJ-019-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.31. MSRP: 16.21., 16.36., 16.39., 16.40., 16.42., 16.46.
3 Uničenje stroja in odškodnina zavarovalnice (OOS-051-MS) 1.9, 1.58., 14.5. MRS: 16.67., 16.68., 16.71.
4 Gradnja poslovnega objekta za neznanega kupca (ZAL-049-MS) 1.10., 1.12., 1.15., 1.31/1., 4.3., 12.1., 13.1., 15.11.(2019), 15.13.(2019), 15.14.(2019) MRS: 2.21., 2.34., 2.35., MSRP: 15.31., 15.34., 15.46., 15.47.
5 Gradnja poslovnega objekta za neznanega kupca (ZAL-049-MS) 1.10., 1.12., 1.15., 1.31., 4.3., 12.1., 13.1., 15.3. MRS: 2.21., 2.34., 2.35., 18.9., 18.14., 19.10.
6 Nakup sredstva na obroke (OOS-093-MS) 1.10/2., 1.19., 1.22., 1.46./1-a, 9.26., 14.6. MRS: 16.16., 16.23., 16.50., 16.55. MSRP: 9.3.1.1., 9.5.1.1., 9.B5.1.2A.
7 Oddaja poslovnega prostora v najem (OOS-067-MS) 1.46/1-r, 1.63., 11.4., 11.7., 11.25. MRS: 17.7., 17.49., 17.50., 17.55.
8 Oddaja poslovnega prostora v najem (OOS-067-MS) 1.46/1-r., 11.4., 11.7., 11.25., 15.63.(2019). MSRP: MSRP 16.61., 16.81.
9 Prodaja poslovnega objekta in popravek odbitka DDV (OOS-063-MS) 1.9., 1.30., 14.5., 15.6.(2019), 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 16.15., 16.16., 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 15.31.
10 Prodaja poslovnega objekta in popravek odbitka DDV (OOS-063-MS) 1.9., 1.30., 14.5., 15.6. MRS: 16.15., 16.16., 16.67., 16.68., 16.71.
11 Najem - najemnik plača DDV takoj (letna najemnina) (OOS-062A-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.31/2., 9.3., 9.8., 9.11., 9.12., 9.25/1-i., 14.6., 14.18. MSRP: 16.22., 16.24., 16.26., 16.30.
12 Finančni najem - najemnik plača DDV takoj (letna najemnina) (OOS-062-MS) 1.27., 1.28., 1.46/1-p., 1.46/1-t., 9.3., 9.8., 9.11., 9.12., 9.16., 9.25/1-i.14.6. MRS: 16.15., 16.55., 16.57., 16.62., 17.8., 17.20., 17.22., 17.27., 17.28., 17.29.
13 Kratkoročni najem in sprememba najema (NAJ-030-MS) 1.27., 1.31/3., 1.63/1 MSRP: 16.5., 16.6., 16.7., 16.8., 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30.
14 Najem - letno odplačevanje (NAJ-039-MS) 1.18., 1.20., 1.22., 1.27/1., 1.27/2. MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30.
15 Služnostna pravica - sončne elektrarne (NSR-009-MS) 1.27/3., 1.27/4., 2.1., 2.3., 2.21. MRS: 38.18., 38.25., 38.26., 38.97., 38.99., MSRP: 16.9., 16.B9., 16.B13., 16.B21.,16.B31.
16 Najem - mesečno odplačevanje (NAJ-036-MS) 1.18., 1.20., 1.22., 1.27/1., 1.27/2. MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30.
17 Uporaba lastnih proizvodov (OOS-020-MS) 1.7., 1.10., 4.10., 4.17., 21.26/1-c. MRS: 2.35., 16.7., 16.15., 16.16., 16.22.
18 Uporaba lastnega blaga (OOS-021-MS) 1.7., 1.10., 4.10., 21.26/1-c MRS: 2.35., 16.7., 16.10., 16.15., 16.16., 16.22.
19 Prekinitev najema - najemnik (NAJ-004-MS) 1.18., 1.20., 1.22., 1.27/1., 1.27/2., 1.31/2. MSRP: 16.22., 16.23., 16.26., 16.30., 16.31., 16.32., 16.39.
20 Najem - stroški storitev del najema pri najemniku (NAJ-010-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.27/3. MSRP: 16.13., 16.14., 16.15., 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.B32