Št. Naslov SRS MSRP
1 Nakup poštnih znamk (AČR-011-MS) 7.7., 11.1., 11.5., 12.18/1-b.  
2 Izdelava osebnih poštnih znamk podjetja (AČR-009-MS) 7.7., 11.1., 11.3., 11.5., 11.30/-a, 12.18/1-b  
3 Prenos menice z indosamentom (TER-023-MS) 5.10, 5.35, 7.18., 15.7., 15.12., 15.13. MRS: 18.11., 18.14., 18.17., 32.AG4., 39.44., 39.47.
4 Prenos menice z indosamentom (TER-023-MS) 5.10, 5.35, 7.18., 15.7.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019)., 15.25.(2019). MSRP: 9.3.1.1., 9.4.1.1., 9.4.1.2., 9.B4.1.2C., 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.60., 15.61/1-b., 15.62/1-c., 15.64.
5 Obveznost za izdano menico (PČR-008-MS) 7.18, 11.3., 11.30./1-a MRS: 32.35., 39.43., 39.47.