Št. Naslov SRS MSRP
1 Obdavčena odpravnina ob upokojitvi v breme rezervacij (STR-035-MS) 8.8., 10.1., 10.2., 10.22., 10.34., 13.18/1-e, 23.13/1-b MRS: 19.159., 19.160., 19.163., 19.164., 19.166/1-a., 19.167. 37.7., 37.10/5-b,c., 37.12., 37.13.., 37.20., 37.23., 37.36.
2 Odloženi stroški razvoja - stroški, nastali v podjetju (NSR-001-MS) 2.2., 2.9., 2.10., 2.12., 2.19., 12.21., 23.9 MRS: 38.18., 38.24., 38.28., 38.30., 38.52., 38.53., 38.57. 38.59., 38.65., 38.66.