Št. Naslov SRS MSRP
1 Uničenje stroja in odškodnina zavarovalnice (OOS-051-MS) 1.9, 1.58., 14.5. MRS: 16.67., 16.68., 16.71.
2 Nakup sredstva na obroke (OOS-093-MS) 1.10/2., 1.19., 1.22., 1.46./1-a, 9.26., 14.6. MRS: 16.16., 16.23., 16.50., 16.55. MSRP: 9.3.1.1., 9.5.1.1., 9.B5.1.2A.
3 Prodaja poslovnega objekta in popravek odbitka DDV (OOS-063-MS) 1.9., 1.30., 14.5., 15.6.(2019), 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 16.15., 16.16., 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 15.31.
4 Prodaja poslovnega objekta in popravek odbitka DDV (OOS-063-MS) 1.9., 1.30., 14.5., 15.6. MRS: 16.15., 16.16., 16.67., 16.68., 16.71.
5 Najem - najemnik plača DDV takoj (letna najemnina) (OOS-062A-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.31/2., 9.3., 9.8., 9.11., 9.12., 9.25/1-i., 14.6., 14.18. MSRP: 16.22., 16.24., 16.26., 16.30.
6 Posojilo - začetno pripoznanje s stroški pridobitve posojila (FIO-018-MS) 9.9., 9.10., 9.14., 9.16., 9.26., 14.6., 14.12., 14.18. MSRP: 9.3.3.1., 9.3.3.2., 9.4.2.1., 9.B3.3.6.
7 Prejeto posojilo - nebistvena sprememba pogojev (FIO-019-MS) 9.9., 9.10., 9.14., 9.16., 9.26., 14.6., 14.12., 14.18. MSRP: 9.3.3.1., 9.3.3.2., 9.4.2.1., 9.B3.3.6.
8 Prejeto posojilo - bistvena sprememba pogojev (FIO-020-MS) 9.9., 9.10., 9.14., 9.16., 9.26., 14.6., 14.12., 14.18. MSRP: 9.3.3.1., 9.3.3.2., 9.4.2.1., 9.B3.3.6.
9 Donacija - podjetje podari blago društvu (STR-096-MS) 14.9 MRS 2.34
10 Uničenje zalog v prodajalni in zahtevek od zavarovalnice (ZAL-060-MS) 4.6., 4.10., 4.34., 14.3., 14.11., 15.10., 15.12. MRS: 2.28., 2.34. MSRP: 2.20., 4.15., 4.16.
11 Uničenje zalog v prodajalni in zahtevek od zavarovalnice (ZAL-060-MS) 4.6., 4.10., 4.34., 14.3., 14.11., 15.10.(2019), 15.12.(2019) MRS: 2.28., 2.34. MSRP: 2.20., 4.15., 4.16.
12 Prodaja zgradbe in povratni najem (NAJ-045-S) 1.27/1., 1.27/2., 1.31/2., 14.5., 15.64.(2019), 15.66.(2019).  
13 Najem v tuji valuti - tečajne razlike (NAJ-041-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.31/1., 14.6. MRS: 21.21., 21.22., 21.23., 21.24., 21.28., MSRP: 16.22., 16.23., 16.26., 16.30., 16.42, 16.43
14 Najem avtomobila vezan na prevožene kilometre (variabilno plačilo) (NAJ-042-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.31/1., 14.6. MSRP: 16.22., 16.23., 16.26., 16.27., 16.28., 16.30., 16.42, 16.43
15 Zavarovanje vozila in poznejša odjava (AČR-004-MS) 11.3., 11.5., 11.15., 14.5., 14.10.  
16 Zmanjšanje naložbene nepremičnine – PV (NNP-004-MS) 6.1., 6.11., 6.13., 6.22/1-a, 6.22/1-e, 6.24., 6.27., 14.28 MRS: 40.7., 40.16,. 40.20., 40.30., 40.33., 40.35., 40.61., 40.62.
17 Konsignacijska prodaja - dobavitelj (POO-009-MS) 4.2., 4.8., 4.10., 14.3., 14.11., 15.4.(2019), 15.44/1-c.(2019), 15.52.(2019) MRS: 2.6., 2.8., 2.34., MSRP: 15.10., 15.22., 15.38/1-e., 15.47., 15.B34., 15.B37., 15.B77., 15.B78.
18 Konsignacijska prodaja - dobavitelj (POO-009-MS) 4.2., 4.8., 4.10., 14.3., 14.11., 15.4., 15.27. MRS: 2.6., 2.8., 2.34., 18.13.,18.15., 18.16.
19 Nakup na dolgoročni blagovni kredit (POO-002-MS) 4.2., 9.2., 9.8., 9.12., 9.16., 9.31., 14.6. MRS: 2.8., 2.17., 2.18,. 23.4. 23.8.
20 Prejeti predujem (POO-006-MS) 4.28./1-č, 9.4., 11.7/1., 11.34., 14.3., 15.11.(2019)., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.8., 2.34., 18.14., 18.15., 18.18., 18.19.