Št. Naslov SRS MSRP
1 Prodaja računalnikov - podaljšana garancija (PČR-029-MS) 10.1., 10.7., 10.8., 10.10., 10.15., 11.4., 11.7., 11.10., 11.17., 11.25., 15.11.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 37.7., 37.14., 37.17., 37.19., 37.23., 37.36., 37.37. MSRP: 15.31., 15.38., 15.47.
2 Brezplačna pridobitev emisijskih kuponov (NSR-006-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
3 Gradnja poslovnega objekta za neznanega kupca (ZAL-049-MS) 1.10., 1.12., 1.15., 1.31/1., 4.3., 12.1., 13.1., 15.11.(2019), 15.13.(2019), 15.14.(2019) MRS: 2.21., 2.34., 2.35., MSRP: 15.31., 15.34., 15.46., 15.47.
4 Nakup emisijskih kuponov (NSR-013-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66., OPMSRP: 21.6.
5 Oddaja poslovnega prostora v najem (OOS-067-MS) 1.46/1-r., 11.4., 11.7., 11.25., 15.63.(2019). MSRP: MSRP 16.61., 16.81.
6 Prodaja poslovnega objekta in popravek odbitka DDV (OOS-063-MS) 1.9., 1.30., 14.5., 15.6.(2019), 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 16.15., 16.16., 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 15.31.
7 Nakup in prodaja delnic – PV prek kapitala (FIN-008A-MS) 3.2., 3.7., 3.17., 3.22/1-b, 3.28., 3.30., 15.7.(2019) MRS: 32.35., 39.14., 39.45., 39.46., 39.35., 39.67., 39.69., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
8 Prodaja strokovne literature ‒ plačilni sistem PAYPAL (DEN-008-MS) 5.1., 5.3., 5.13., 5.18., 15.13.(2019), 15.15.(2019), 15.22.(2019) MSRP: 15.6., 15.10., 15.31.
9 Uničenje zalog v prodajalni in zahtevek od zavarovalnice (ZAL-060-MS) 4.6., 4.10., 4.34., 14.3., 14.11., 15.10.(2019), 15.12.(2019) MRS: 2.28., 2.34. MSRP: 2.20., 4.15., 4.16.
10 Kriptovalute - plačilno sredstvo pri prodajalcu (nabavna vrednost) (DEN-018-S) 3.2., 3.10., 3.17., 3.25., 15.6.(2019)., 15.11.(2019), 15.13.(2019), 15.14.(2019), 15.26.(2019).  
11 Prodaja zgradbe in povratni najem (NAJ-045-S) 1.27/1., 1.27/2., 1.31/2., 14.5., 15.64.(2019), 15.66.(2019).  
12 Podnajem, ki je razvrščen kot poslovni najem (NAJ-021-MS) 1.4., 1.27/1., 1.27/2., 1.46/1-u., 1.60., 1.61., 5.21., 6.23/1-c., 15.38/1-č.(2019)., 15.62.(2019). MSRP: 16.67., 16.68., 16.69., 16.70., 16.B58.
13 Podnajem, ki je razvrščen kot finančni najem (NAJ-020-MS) 1.4., 1.27/1., 1.27/2., 1.46/1-u., 1.60., 1.61., 5.21., 6.23/1-c., 15.38/1-č.(2019)., 15.62.(2019). MSRP: 16.67., 16.68., 16.69., 16.70., 16.B58.
14 Zaloge blaga v prodajalni (maloprodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-054-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 4.28/1-m., 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11., MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
15 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11. MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
16 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11., MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
17 Naložbene nepremičnine po PV - po končani gradnji (NNP-010-MS) 6.6., 6.7., 6.11., 6.13., 6.15, 6.22./1-a., 6.25., 6.29/4., 15.61.(2019). MRS: 40.7., 40.8., 40.16., 40.17,. 40.20., 40.30,. 40.53., 40.56., 40.65.
18 Naložbena nepremičnine po NV - prodaja, poslovni prihodki (NNP-008-MS) 6.1., 6.11., 6.22/1-a, 6.30., 15.6.(2019). MRS: 40.7., 40.30., 40.56., 40.58., 40.66., 40.67., 40.69. MSRP: 15.22., 15.31.
19 Prodaja drobnice v tekočem letu (KME-004-MS) 1.67., 4.7., 4.12., 4.19., 4.28./1-č.,15.3.(2019), 15.12.(2019) MRS: 41.3., 41.13., 41.12., 41.27., 41.28, MSRP: 15.22., 15.31., 15.32., 15.47.
20 Prodaja in unovčenje darilnega bona (prodajalec) (POO-001-MS) 11.4., 11.15., 15.13.(2019), 15.23.(2019), 15.24.(2019), 15.30.(2019), 15.59.(2019) MSRP: 15.10., 15.11., 15.81., 15.82., 15.83., 15.B39