Št. Naslov SRS MSRP
1 Izdaja računa - plačilo v gotovini (SPP-007-S) 30.10/1-b, 30.13  
2 Nakup osnovnega sredstva - podaljšana garancija (AČR-014-MS) 1.10., 1.15., 1.18., 1.22., 11.3., 11.5., 11.11. MRS: 16.7., 16.15., 16.16., 16.30., 16.43., 16.50.
3 Prodaja računalnikov - podaljšana garancija (PČR-029-MS) 10.1., 10.7., 10.8., 10.10., 10.15., 11.4., 11.7., 11.10., 11.17., 11.25., 15.11.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 37.7., 37.14., 37.17., 37.19., 37.23., 37.36., 37.37. MSRP: 15.31., 15.38., 15.47.
4 Sprememba pogodbe o najemu - sprememba najemnine (NAJ-019-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.31. MSRP: 16.21., 16.36., 16.39., 16.40., 16.42., 16.46.
5 Študentsko delo - obračun pri študentskem servisu (STR-027-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
6 (mWB-036-MS) - Posojila kot državna pomoč    
7 Uničenje stroja in odškodnina zavarovalnice (OOS-051-MS) 1.9, 1.58., 14.5. MRS: 16.67., 16.68., 16.71.
8 (mWB-035-MS) - Problematika najemov v 2020    
9 (mWB-034-MS) - MSRP 16 - Najemi in COVID 19    
10 (WB-011-MS) - Priprave na davčni in računovodski zaključek leta 2020    
11 Brezplačna pridobitev emisijskih kuponov (NSR-006-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
12 Brezplačna pridobitev emisijskih kuponov (NSR-006-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5., 15.14. MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
13 Gradnja poslovnega objekta za neznanega kupca (ZAL-049-MS) 1.10., 1.12., 1.15., 1.31/1., 4.3., 12.1., 13.1., 15.11.(2019), 15.13.(2019), 15.14.(2019) MRS: 2.21., 2.34., 2.35., MSRP: 15.31., 15.34., 15.46., 15.47.
14 Gradnja poslovnega objekta za neznanega kupca (ZAL-049-MS) 1.10., 1.12., 1.15., 1.31., 4.3., 12.1., 13.1., 15.3. MRS: 2.21., 2.34., 2.35., 18.9., 18.14., 19.10.
15 Nakup emisijskih kuponov (NSR-013-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66., OPMSRP: 21.6.
16 Nakup emisijskih kuponov (NSR-013-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35.,15.5., 15.14. MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
17 Nakup sredstva na obroke (OOS-093_izračun-MS)    
18 Nakup sredstva na obroke (OOS-093-MS) 1.10/2., 1.19., 1.22., 1.46./1-a, 9.26., 14.6. MRS: 16.16., 16.23., 16.50., 16.55. MSRP: 9.3.1.1., 9.5.1.1., 9.B5.1.2A.
19 Oddaja poslovnega prostora v najem (OOS-067-MS) 1.46/1-r, 1.63., 11.4., 11.7., 11.25. MRS: 17.7., 17.49., 17.50., 17.55.
20 Oddaja poslovnega prostora v najem (OOS-067-MS) 1.46/1-r., 11.4., 11.7., 11.25., 15.63.(2019). MSRP: MSRP 16.61., 16.81.