Št. Naslov Oznaka
1 Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 11 (2016) – Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe RS 81-3900/2018
2 Pojasnilo 1 k SRS 2 (2016) – emisijski kuponi, Pojasnilo 1 k SRS 3 (2016) – izkazovanje in vrednotenje dolžniških finančnih instrumentov, ki se pod določenimi pogoji lahko spremenijo v lastniške (mezzanin naložbe) in Pojasnilo 1 k SRS 5 (2016) – terjatve za vstopni davek na dodano vrednost RS 56-2443/2016
3 Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15 RS 63-955/2020