Št. Naslov SRS MSRP
1 Prodaja naložbene nepremičnine - NV (NNP-002-MS) 6.1, 6.2, 6.6., 6.11., 6.22/1.a 6.24., 6.31. MRS: 40.7., 40.16,. 40.20., 40.21., 40.30,. 40.56., 40.58., 40.66., 40.67., 40.69.
2 Podnajem, ki je razvrščen kot poslovni najem (NAJ-021-MS) 1.4., 1.27/1., 1.27/2., 1.46/1-u., 1.60., 1.61., 5.21., 6.23/1-c., 15.38/1-č.(2019)., 15.62.(2019). MSRP: 16.67., 16.68., 16.69., 16.70., 16.B58.
3 Podnajem, ki je razvrščen kot finančni najem (NAJ-020-MS) 1.4., 1.27/1., 1.27/2., 1.46/1-u., 1.60., 1.61., 5.21., 6.23/1-c., 15.38/1-č.(2019)., 15.62.(2019). MSRP: 16.67., 16.68., 16.69., 16.70., 16.B58.
4 Naložbene nepremičnine po PV - po končani gradnji (NNP-010-MS) 6.6., 6.7., 6.11., 6.13., 6.15, 6.22./1-a., 6.25., 6.29/4., 15.61.(2019). MRS: 40.7., 40.8., 40.16., 40.17,. 40.20., 40.30,. 40.53., 40.56., 40.65.
5 Naložbene nepremičnine po PV - po končani gradnji (NNP-010-MS) 6.6., 6.7., 6.11., 6.13., 6.15, 6.22./1-a, 6.22/1-e, 6.25., 6.29/4, 15.34 MRS: 40.5/4., 40.7., 40.8., 40.16., 40.17,. 40.20., 40.21., 40.30,. 40.53., 40.56., 40.65.
6 Povečanje vrednosti naložbene nepremičnine – PV (NNP-003-MS) 6.1., 6.11., 6.13., 6.14., 6.22/1-a., 6.22/1-e., 6.24., 6.27.,15.61.(2019). MRS: 40.5/4., 40.7., 40.8., 40.16,. 40.20., 40.30., 40.33., 40.35.
7 Povečanje vrednosti naložbene nepremičnine – PV (NNP-003-MS) 6.1., 6.2., 6.6., 6.11., 6.13., 6.14., 6.22., 1. odstavek, a) točka., 6.22., 1. odstavek, č) točka., 6.22., 1. odstavek, e) točka., 6.24., 6.27.,15.34. MRS: 40.5/4., 40.7., 40.8., 40.16,. 40.20., 40.21., 40.30., 40.33., 40.35.,
8 Naložbena nepremičnine po NV - prodaja, poslovni prihodki (NNP-008-MS) 6.1., 6.11., 6.22/1.a., 6.30., 15.6. MRS: 40.7., 40.8/., 40.30,. 40.56., 40.58., 40.66., 40.67., 40.69.
9 Naložbena nepremičnine po NV - prodaja, poslovni prihodki (NNP-008-MS) 6.1., 6.11., 6.22/1-a, 6.30., 15.6.(2019). MRS: 40.7., 40.30., 40.56., 40.58., 40.66., 40.67., 40.69. MSRP: 15.22., 15.31.
10 Naložbene nepremičnine po NV - po končani gradnji (NNP-005-MS) 1.65., 6.1., 6.6., 6.7., 6.11., 6.22/1-a., 6.25. MRS: 40.7., 40.16., 40.17,. 40.20., 40.21., 40.30., 40.53A., 40.56.
11 Zmanjšanje naložbene nepremičnine – PV (NNP-004-MS) 6.1., 6.11., 6.13., 6.22/1-a, 6.22/1-e, 6.24., 6.27., 14.28 MRS: 40.7., 40.16,. 40.20., 40.30., 40.33., 40.35., 40.61., 40.62.
12 Prerazvrstitev iz lastniško uporabljene naložbene nepremičnine - NV (NNP-006-MS) 1.65/2., 6.1., 6.3., 6.12., 6.22/1-a., 6.28. MRS: 40.7., 40.16,. 40.20., 40.30,. 40.56., 40.57.
13 Naložbene nepremičnine po PV - prerazvrstitev iz zalog (NNP-009-MS) 6.28., 6.29. MRS: 40.7., 40.57., 40.63., 40.64.
14 Nakup naložbene nepremičnine – NV (NNP-001-MS) 6.1, 6.2, 6.6., 6.11., 6.22/1.a, 6.22/1č., 6.24. MRS: 40.7., 40.8., 40.16,. 40.20., 40.21., 40.30,. 40.56.
15 Prerazvrstitev naložbene nepremičnine iz zalog – PV (NNP-007-MS) 4.10., 6.1., 6.27/1., 6.28., 6.29. MRS: 40.7., 40.57., 40.63., 40.64.
16 Poračun vlaganj podjetja najemnika z najemnino (PČR-013-MS) 6.2/1-c. 6.23/1-c, 15.22/1-c, 15.36 MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.5., 17.19., 17.33., 17.34., 17.35., 40.16., 40.17., 40.20., 40.23.
17 Poračun vlaganj podjetja najemnika z najemnino (PČR-013-MS) 6.2/1-c. 6.23/1-c, 15.63.(2019) MRS: 40.16., 40.17., 40.20., 40.23., MSRP: 16.81.
18 Dolgoročno posojilo dano podjetju - vpis hipoteke (FIN-015-MS) 3.2., 3.4., 3.6., 3.7., 3.13., 3.20./1-a, 3.43/1-c, 3.44., 6.22/1-d., 15.7., 15.17. MRS: 18.29., 18.30.
19 Dolgoročno posojilo dano podjetju - vpis hipoteke (FIN-015-MS) 3.2., 3.7., 3.20./1-a, 3.25., 3.43/1-c, 3.44., 6.22/1-d., 15.7.(2019)., 15.33.(2019) MSRP: 9.3.1.1., 9.3.2.3., 9.4.1.1., 9.4.1.2., 9.5.1.1., 9.5.1.2., 9.5.4.1., 9.5.7.2., 9.B10.