Št. Naslov SRS MSRP
1 Akontacija dohodka iz dejavnosti - preplačilo (SPP-010-S) 30.14.  
2 Akontacija zaposlenemu za nakup strokovne literature v tujini (TER-019-MS) 5.39., 13.20 MRS: 19.8/1,2. 19.9/1-a., 21.1., 21.2., 21.3., 21.9., 21.20., 21.21., 21.22., 21.27., 21.28., 21.30.
3 Amortizacija dobrega imena (NSR-008-S) 2.2., 2.5., 2.17., 2.26.,  
4 Amortizacijski načrt obveznosti najema (NAJ-004_izračun-MS)    
5 Amortizacijski načrt terjatve najema (NAJ-005_izračun-MS)    
6 Avtorska pogodba z nezaposleno osebo (STR-052-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9., 19.11/1-a.
7 Avtorska pogodba z zaposleno osebo (STR-051-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
8 Bistvena napaka - vpliv na poslovni izid in davek (prenizka davčna osnova) (NER-002-MS) okvir B.5/3 MRS: 8.1., 8.5/3,6,7, 9, 10, 8.41-8.53.
9 Bistvena napaka - vpliv na poslovni izid in davek (previsoka davčna osnova-MS) (NER-001-MS) okvir B.5/3 MRS: 8.1., 8.5/3,6,7, 9, 10, 8.41-8.53.
10 Blago na poti (ZAL-050-MS) 4.2., 4.3., 4.11. MRS: 2.8., 2.9., 2.10., 2.11.
11 Brezobrestno posojilo - državna pomoč (PČR-003-MS) 9.11., 9.15., 9.25/1-i, 11.2., 11.4., 11.7., 11.10./2, 11.11., 11.14., 11.15., 11.16., 11.25., 11.30/d, 11.34., 11.35. MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 20.4., 20.5., 20.6., 20.8., 20.10., 20.12., 20.13., 20.14., 20.17.
12 Brezplačna pridobitev emisijskih kuponov (NSR-006-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5., 15.14. MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
13 Brezplačna pridobitev emisijskih kuponov (NSR-006-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
14 Brezplačna pridobitev opreme (OOS-057-MS) 1.10, 1.21., 11.7., 11.14., 11.36., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 16.15., 20.5., 20.6., 20.12., 20.13., 20.15., 20.26.
15 Brezplačna pridobitev opreme (OOS-057-MS) 1.10., 1.21., 1.49, 11.7., 11.14., 11.30/1-d., 11.36., 15.5., 15.14. MRS: 16.15., 20.5., 20.6., 20.12., 20.13., 20.15., 20.23., 20.26.
16 Čisti poslovi izid - lani in letos čista izguba (PIZ-005-MS) 21.1., 21.5., 21.9. MRS: 1.81A-1.105., 12.5/3, 4, 5., 12.13.
17 Čisti poslovni izid - lani čisti dobiček, letos čista izguba (PIZ-003-MS) 21.1., 21.5., 21.9. MRS: 1.81A-1.105., 12.5/3, 4, 5., 12.13.
18 Čisti poslovni izid - lani in letos čisti dobiček (PIZ-001-MS) 21.1., 21.5., 21.9. MRS: 1.81A-1.105., 12.5/3, 4, 5., 12.13.
19 Čisti poslovni izid s.p. – izguba (SPP-015-S) 30.4. 30.5., 30.15.  
20 Čisti poslovni izid s.p. - lani in letos čisti dobiček (SPP-014-S) 30.4. 30.5., 30.15.