Št. Naslov SRS MSRP
1 Prodaja računalnikov - podaljšana garancija (PČR-029-MS) 10.1., 10.7., 10.8., 10.10., 10.15., 11.4., 11.7., 11.10., 11.17., 11.25., 15.11.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 37.7., 37.14., 37.17., 37.19., 37.23., 37.36., 37.37. MSRP: 15.31., 15.38., 15.47.
2 Knjiženje stroškov odpravnin - aktuarski dobiček v obdobju (REZ-005-MS) 10.1., 10.2., 10.14., 10.22., 10.34., 10.35. MRS: 19.76., 37.14., 37.23., 37.46., 37.59., 37.76.
3 Knjiženje stroškov odpravnin - aktuarska izguba v obdobju (REZ-004-MS) 10.1., 10.2., 10.14., 10.22., 10.34., 10.35, MRS: 19.76., 37.14., 37.23., 37.46., 37.59., 37.76.
4 Najem in povrnitev v prvotno stanje (odloženi davki) (NAJ-038-MS) Okvir B/7., 1.27/1., 1.27/2., 10.1/1., 10.3., 10.10., 10.33. MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 37.12., 37.14., 37.23., 37.36., 37.46., 37.46., 37.49., 37.61., MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30., OPMSRP 1: 1.1., 1.5., 1.7., 1.8.
5 Rezervacije za reorganizacijo in stroški nove dejavnosti (REZ-006-MS) 10.1/1, 10.2., 10.5., 10.13, 10.14., 10.27/1-g, 10.28. MRS: 37.10/3., 37.14., 37.19., 37.23., 37.37., 37.71., 37.73., 37.76., 37.80.
6 Kočljiva pogodba - prodajna pogodba (REZ-013-MS) 10.3., 10.12, 10.14., 10.27/1-f MRS: 37.14., 37.20., 37.23., 37.36., 37.37., 37.48., 37.61., 37.66., 37.68.
7 Rezervacije - dolgoročni zaslužki zaposlenih (oblikovanje-MS) (REZ-015-MS) 10.3., 10.5., 13.1., 13.3. MRS: 19.153., 19.154., 37.11/1-b, 37.14., 37.17., 37.23.
8 Rezervacije za tožbe - Napaka na proizvodu (REZ-001-MS) 10.1/1, 10.2., 10.5., 10.7., 10.14., 10.21., 10.28., 10.31., MRS: 37.10/3., 37.14., 37.19., 37.20., 37.23., 37.37., 37.46., 37.61.
9 Rezervacije za reorganizacijo (REZ-002-MS) 10.1/1, 10.2., 10.5., 10.13, 10.14., 10.27/1-g, 10.28. MRS: 37.10/3., 37.14., 37.19., 37.23., 37.37., 37.71., 37.73., 37.76., 37.80.
10 Kočljiva pogodba - najem poslovne stavbe (poraba-MS) (REZ-010-MS) 10.3., 10.12, 10.14., 10.27/1-f MRS: 37.14., 37.20., 37.23., 37.36., 37.37., 37.48., 37.61., 37.66., 37.68.
11 Rezervacije - dolgoročni zaslužki zaposlenih (poraba-MS) (REZ-016-MS) 10.7, 13.1., 13.3., 13.7., 13.8., 13.10. MRS: 19.153., 19.154., 37.11/1-b, 37.14., 37.17., 37.23.
12 Rezervacije za povrnitev v prvotno stanje (REZ-003-MS) 10.1/1., 10.2., 10.3., 10.5., 10.6., 10.10., 10.27., 10.33. MRS: 37.10/3., 37.14., 37.23., 37.36., 37.46., 37.46., 37.49., 37.61.
13 Rezervacije za tožbe - delovni spor (REZ-017-MS) 10.2., 10.3., 10.5., 10.10., 10.18., 10.19., 10.31., 13.3., 13.9. MRS: 19.5, 19.11., 37.14., 37.23., 37.23., 37.36.
14 Kočljiva pogodba - najem poslovne stavbe (REZ-009-MS) 10.3., 10.12, 10.14., 10.27/1-f MRS: 37.14., 37.20., 37.23., 37.36., 37.37., 37.48., 37.61., 37.66., 37.68.
15 Kočljiva pogodba - prodajna pogodba (poraba-MS) (REZ-014-MS) 10.3., 10.12, 10.14., 10.27/1-f MRS: 37.14., 37.20., 37.23., 37.36., 37.37., 37.48., 37.61., 37.66., 37.68.
16 Jubilejna nagrada - oblikovanje rezervacij (REZ-018-MS) 10.2., 10.3., 10.5., 13.3. MRS: 19.153, 19.154., 37.14., 37.15., 37.23., 37.36.
17 Garancije - oblikovanje rezervacij (odloženi davki) (ODD-001-MS) Okvir B/7., 10.2., 10.3., 10.5., 10.35. MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 37.7., 37.14., 37.19., 37.23., 37.36., 37.37.
18 Garancije - poraba rezervacij (odloženi davki) (ODD-002-MS) Okvir B/7., 10.2., 10.3., 10.5., 10.35. MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 37.7., 37.14., 37.19., 37.23., 37.36., 37.37.
19 Ocenjeni stroški odstranitve opreme (OOS-014-MS) 1.10, 1.52., 1.56., 10.6., 10.7. MRS: 16.10., 16.16, 16.48., 16.55., 16.57., 16.59., 37.7., 37.14., 37.49., 37.61.
20 Poroštvo za posojilo drugega podjetja (FIO-006-MS) 9.3., 9.5., 9.8., 9.11., 9.12., 9.14., 9.16., 9.23/1-a, 9.25/1-i, 10.4., 10.5., 10.9., 10.27/1-e MRS: 37.27., 37.29., MSRP: 9.2.3., 9.3.1.1., 9.4.2.1., 9.5.1.1., 9.5.3.1., 9.5.5.6., 9.B2.5.