Št. Naslov SRS MSRP
1 Nakup in prodaja delnic – PV prek kapitala (FIN-008A-MS) 3.2., 3.7., 3.17., 3.22/1-b, 3.28., 3.30., 15.7.(2019) MRS: 32.35., 39.14., 39.45., 39.46., 39.35., 39.67., 39.69., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
2 Nakup in prodaja delnic – PV prek kapitala (FIN-008-MS) 3.2., 3.7., 3.17., 3.22/1-b, 3.28., 3.30., 15.7. MRS: 32.35., 39.14., 39.35., 39.45., 39.46., 39.67., 39.69., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
3 Naložba v delniško družbo - simultana ustanovitev (FIN-004-MS) 3.1., 3.3., 3.6., 3.17., 3.20/2, 3.40/1-a, 3.40/1-h MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44., 39.2/1-a
4 Naložba v kapital – NV, tujina (FIN-003-MS) 3.1., 3.3., 3.6., 3.17., 3.20/2., 3.22/5, 3.40/1/a, 3.40/1/h, 3.40/1/r MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44., 39.2/1-a
5 Naložba v delniško družbo - sukcesivna ustanovitev (FIN-005-MS) 3.1., 3.3., 3.6., 3.17., 3.20/2, 3.40/1-a, 3.40/1-h MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44., 39.2/1-a.
6 Delnice v tuji valuti – PV prek kapitala (oslabitev in okrepitev) (FIN-018-MS) 3.2., 3.7., 3.10, 3.17., 3.19., 8.8./2, 8.15., 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.23., 16.26., 16.27. MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
7 Kriptovalute - plačilno sredstvo pri prodajalcu (nabavna vrednost) (DEN-018-S) 3.2., 3.10., 3.17., 3.25., 15.6.(2019)., 15.11.(2019), 15.13.(2019), 15.14.(2019), 15.26.(2019).  
8 Izdajatelj kriptožetonov (ICO) - del žetonov ni prodan (DEN-013-S) 3.2., 3.10.  
9 Kupec kriptožetonov (ICO) (DEN-016-S) 3.2., 3.10.  
10 Kriptovalute - plačilno sredstvo pri kupcu (nabavna vrednost) (DEN-017-S) 3.2., 3.10., 3.17., 3.25  
11 Nakup in prevrednotenje kriptovalute - merjeno po PV prek IPI (DEN-012-S) 3.2., 3.10., 3.19., 3.21., 16.7.  
12 Nakup in oslabitev kriptovalute - merjenje po nabavni vrednosti (DEN-011-S) Okvir B/7., 3.2., 3.10.  
13 Terminska pogodba - Odkup lastnih delnic (KAP-025-MS) 3.16., 8.1., 8.6., 8.19., 8.30. MRS 32: 33., 34., AG36
14 Naložba v kapital - NV, popravek vrednosti, odloženi davki (ODD-004-MS) Okvir B/7., 3.1., 3.3., 3.6., 3.17., 3.20/2., 3.21., 3.40/1-h., 16.1., 16.3., 16.4., 16.14., 16.15. MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 27.10., 28.5., 28.6., 28.41A., 28.44., 36.4., 36.8., 36.12., 36.13., 36.14.
15 Naložba v kapital - NV, prodaja, odloženi davki (ODD-005-MS) Okvir B/7., 3.1., 3.3., 3.6., 3.20/2., 3.21., 16.1., 16.3., 16.4., 16.14., 16.15. MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 27.10., 28.5., 28.6., 28.41A., 28.44., 36.4., 36.8., 36.12., 36.13., 36.14.
16 Življenjsko (naložbeno) in nezgodno rentno zavarovanje ‒ upravičenec podjetje (doživetje) (STR-089-MS) 3.1., 3.2., 3.17., 3.40/1-a. MSRP: 9.3.1.1., 9.4.1.1., 9.4.1.2., 9.5.2.1., 9.5.7.2.
17 Življenjsko (naložbeno) in nezgodno rentno zavarovanje ‒ upravičenec podjetje (smrt) (STR-090-MS) 3.1., 3.2., 3.17., 3.40/1-a. MSRP: 9.3.1.1., 9.4.1.1., 9.4.1.2., 9.5.2.1., 9.5.7.2.
18 Prodaja na dolgoročni blagovni kredit (TER-011-MS) 3.41., 15.25.(2019)., 15.33.(2019)., 15.60.(2019) MSRP: 9.5.1.1., 9.5.1.3., 15.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.60., 15.61/1-b., 15.64
19 Prodaja na dolgoročni blagovni kredit (TER-011-MS) 3.41., 15.30., 15.33. MRS: 18.14., 18.15., 18.29., 18.30/1-a., 39.45., 39.46.
20 Finančni najem – najemodajalec (TER-021A-MS) 1.4., 1.60., 1.61., 3.1., 3.40/1-s., 5.21., 15.38/1-č.(2019)., 15.62.(2019). MSRP: 16.62., 16.63., 16.64., 16.67., 16.68., 16.70.