Št. Naslov SRS MSRP
1 Gradnja poslovnega objekta za neznanega kupca (ZAL-049-MS) 1.10., 1.12., 1.15., 1.31/1., 4.3., 12.1., 13.1., 15.11.(2019), 15.13.(2019), 15.14.(2019) MRS: 2.21., 2.34., 2.35., MSRP: 15.31., 15.34., 15.46., 15.47.
2 Gradnja poslovnega objekta za neznanega kupca (ZAL-049-MS) 1.10., 1.12., 1.15., 1.31., 4.3., 12.1., 13.1., 15.3. MRS: 2.21., 2.34., 2.35., 18.9., 18.14., 19.10.
3 Dani predujmi (PČR-012-MS) 4.5., 5.4., 5.6. MRS: 2.9., 39.14.
4 Uničenje zalog v prodajalni in zahtevek od zavarovalnice (ZAL-060-MS) 4.6., 4.10., 4.34., 14.3., 14.11., 15.10., 15.12. MRS: 2.28., 2.34. MSRP: 2.20., 4.15., 4.16.
5 Uničenje zalog v prodajalni in zahtevek od zavarovalnice (ZAL-060-MS) 4.6., 4.10., 4.34., 14.3., 14.11., 15.10.(2019), 15.12.(2019) MRS: 2.28., 2.34. MSRP: 2.20., 4.15., 4.16.
6 Uporaba lastnih proizvodov (OOS-020-MS) 1.7., 1.10., 4.10., 4.17., 21.26/1-c. MRS: 2.35., 16.7., 16.15., 16.16., 16.22.
7 Uporaba lastnega blaga (OOS-021-MS) 1.7., 1.10., 4.10., 21.26/1-c MRS: 2.35., 16.7., 16.10., 16.15., 16.16., 16.22.
8 Zaloge blaga v prodajalni (maloprodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-054-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 4.28/1-m., 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11., MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
9 Zaloge blaga v prodajalni (maloprodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-054-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 4.28/1-m., 11.2., 11.4., 11.5., 15.12., 15.13. MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 18.8., 18.9., 18.10., 18.14., 18.18., 18.19., 37.11.
10 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11. MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
11 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11., MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
12 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12., 15.13. MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 18.8., 18.9., 18.10., 18.14., 18.18., 18.19., 37.11.
13 Popust dobavitelja - še ni zaračunan (AČR-008-MS) 4.11., 4.17., 11.3., 11.10. MRS: 2.10., 2.11., 2.34.
14 Vrednotenje grozdja ob pospravitvi (KME-006-MS) 1.46/1-ž, 1.59., 1.66., 1.67, 4.1., 4.19. MRS: 41.3., 41.10., 41.13., 41.30.
15 Osnovna čreda - skotitev živali (KME-003-MS) 1.1., 1.2., 1.46/1-ž, 1.59., 1.66., 1,67., 4.7., 4.19., 4.28./1-č., 4.36. MRS: 2.3., 2.20., 41.3., 41.6., 41.10., 41.11., 41.12., 41.13.
16 Prodaja drobnice v tekočem letu (KME-004-MS) 1.67., 4.7., 4.12., 4.19., 4.28./1-č.,15.3.(2019), 15.12.(2019) MRS: 41.3., 41.13., 41.12., 41.27., 41.28, MSRP: 15.22., 15.31., 15.32., 15.47.
17 Prodaja drobnice v tekočem letu (KME-004-MS) 1.67., 4.7., 4.12., 4.19., 4.28./1-č., 4.28./1-r., 15.3., 15.12. MRS: 41.3., 41.13., 41.12., 41.27., 41.28., 18.10., 18.11.
18 Nakup blaga - pridobitev iz EU (POO-004-MS) 4.4., 4.11., 4.28./1-g, 9.4., 9.11 MRS: 2.8., 2.10., 2.11.
19 Nakup blaga - dolgoročni blagovni kredit v tujini (POO-007-MS) 4.2., 4.7., 4.28./1-g, 9.8., 9.12., 9.31. MRS: 2.8., 2.9., 2.18., 21.13., 21.20., 21.21., 21.22., 21.23., 21.26., 21.29., 21.30.
20 Konsignacijska prodaja - dobavitelj (POO-009-MS) 4.2., 4.8., 4.10., 14.3., 14.11., 15.4.(2019), 15.44/1-c.(2019), 15.52.(2019) MRS: 2.6., 2.8., 2.34., MSRP: 15.10., 15.22., 15.38/1-e., 15.47., 15.B34., 15.B37., 15.B77., 15.B78.