Št. Naslov SRS MSRP
1 Zaloge blaga v prodajalni (maloprodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-054-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 4.28/1-m., 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11., MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
2 Zaloge blaga v prodajalni (maloprodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-054-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 4.28/1-m., 11.2., 11.4., 11.5., 15.12., 15.13. MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 18.8., 18.9., 18.10., 18.14., 18.18., 18.19., 37.11.
3 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11. MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
4 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11., MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
5 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12., 15.13. MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 18.8., 18.9., 18.10., 18.14., 18.18., 18.19., 37.11.
6 Popust dobavitelja - še ni zaračunan (AČR-008-MS) 4.11., 4.17., 11.3., 11.10. MRS: 2.10., 2.11., 2.34.
7 Vrednotenje grozdja ob pospravitvi (KME-006-MS) 1.46/1-ž, 1.59., 1.66., 1.67, 4.1., 4.19. MRS: 41.3., 41.10., 41.13., 41.30.
8 Osnovna čreda - skotitev živali (KME-003-MS) 1.1., 1.2., 1.46/1-ž, 1.59., 1.66., 1,67., 4.7., 4.19., 4.28./1-č., 4.36. MRS: 2.3., 2.20., 41.3., 41.6., 41.10., 41.11., 41.12., 41.13.
9 Prodaja drobnice v tekočem letu (KME-004-MS) 1.67., 4.7., 4.12., 4.19., 4.28./1-č.,15.3.(2019), 15.12.(2019) MRS: 41.3., 41.13., 41.12., 41.27., 41.28, MSRP: 15.22., 15.31., 15.32., 15.47.
10 Prodaja drobnice v tekočem letu (KME-004-MS) 1.67., 4.7., 4.12., 4.19., 4.28./1-č., 4.28./1-r., 15.3., 15.12. MRS: 41.3., 41.13., 41.12., 41.27., 41.28., 18.10., 18.11.
11 Nakup blaga - pridobitev iz EU (POO-004-MS) 4.4., 4.11., 4.28./1-g, 9.4., 9.11 MRS: 2.8., 2.10., 2.11.
12 Nakup blaga - dolgoročni blagovni kredit v tujini (POO-007-MS) 4.2., 4.7., 4.28./1-g, 9.8., 9.12., 9.31. MRS: 2.8., 2.9., 2.18., 21.13., 21.20., 21.21., 21.22., 21.23., 21.26., 21.29., 21.30.
13 Konsignacijska prodaja - dobavitelj (POO-009-MS) 4.2., 4.8., 4.10., 14.3., 14.11., 15.4.(2019), 15.44/1-c.(2019), 15.52.(2019) MRS: 2.6., 2.8., 2.34., MSRP: 15.10., 15.22., 15.38/1-e., 15.47., 15.B34., 15.B37., 15.B77., 15.B78.
14 Konsignacijska prodaja - dobavitelj (POO-009-MS) 4.2., 4.8., 4.10., 14.3., 14.11., 15.4., 15.27. MRS: 2.6., 2.8., 2.34., 18.13.,18.15., 18.16.
15 Nakup na dolgoročni blagovni kredit (POO-002-MS) 4.2., 9.2., 9.8., 9.12., 9.16., 9.31., 14.6. MRS: 2.8., 2.17., 2.18,. 23.4. 23.8.
16 Obveznosti za nezaračunano blago in storitve (POO-005-MS) 4.4., 4.28./1-e., 9.11. MSRP: 2.8., 2.9., 2.10., 2.15.
17 Uvoz v svojem imenu za svoj račun - tretja država (POO-003-MS) 4.2., 4.7., 4.28./1-g., 5.9, 5.25, 5.28., 5.39., 9.7., 9.11., 9.30. MRS: 2.8., 21.6., 21.20., 21.21., 21.22., 21.26., 21.29., 21.30.
18 Prejeti predujem (POO-006-MS) 4.28./1-č, 9.4., 11.7/1., 11.34., 14.3., 15.11.(2019)., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.8., 2.34., 18.14., 18.15., 18.18., 18.19.
19 Prejeti predujem (POO-006-MS) 4.28./1-č, 11.7/1,11.30/1-d, 11.34., 15.11., 15.12., 15.13. MRS: 2.8., 2.35., 18.14., 18.15., 18.18., 18.19.
20 Konsignacijska prodaja - trgovec (POO-008-MS) 4.2., 4.8., 4.10., 14.3., 14.11., 15.4.(2019), 15.44/1-c.(2019), 15.52.(2019) MRS: 2.6., 2.8., 2.34., MSRP 15.10., 15.22., 15.38/1-e., 15.47., 15.B34., 15.B35., 15.B35B., 15.B37., 15.B77., 15.B78.