Št. Naslov SRS MSRP
1 Nakup osnovnega sredstva - podaljšana garancija (AČR-014-MS) 1.10., 1.15., 1.18., 1.22., 11.3., 11.5., 11.11. MRS: 16.7., 16.15., 16.16., 16.30., 16.43., 16.50.
2 Prodaja računalnikov - podaljšana garancija (PČR-029-MS) 10.1., 10.7., 10.8., 10.10., 10.15., 11.4., 11.7., 11.10., 11.17., 11.25., 15.11.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 37.7., 37.14., 37.17., 37.19., 37.23., 37.36., 37.37. MSRP: 15.31., 15.38., 15.47.
3 Brezplačna pridobitev emisijskih kuponov (NSR-006-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
4 Brezplačna pridobitev emisijskih kuponov (NSR-006-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5., 15.14. MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
5 Nakup emisijskih kuponov (NSR-013-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66., OPMSRP: 21.6.
6 Nakup emisijskih kuponov (NSR-013-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35.,15.5., 15.14. MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
7 Oddaja poslovnega prostora v najem (OOS-067-MS) 1.46/1-r, 1.63., 11.4., 11.7., 11.25. MRS: 17.7., 17.49., 17.50., 17.55.
8 Oddaja poslovnega prostora v najem (OOS-067-MS) 1.46/1-r., 11.4., 11.7., 11.25., 15.63.(2019). MSRP: MSRP 16.61., 16.81.
9 Zaloge blaga v prodajalni (maloprodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-054-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 4.28/1-m., 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11., MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
10 Zaloge blaga v prodajalni (maloprodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-054-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 4.28/1-m., 11.2., 11.4., 11.5., 15.12., 15.13. MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 18.8., 18.9., 18.10., 18.14., 18.18., 18.19., 37.11.
11 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11. MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
12 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 37.11., MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.105.
13 Zaloge blaga v skladišču (prodajne cene) - nakup in prodaja (ZAL-053-MS) 4.4., 4.10., 4.11., 4.28/1-e, 4.28/1-g, 11.2., 11.4., 11.5., 15.12., 15.13. MRS: 2.6., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.34., 18.8., 18.9., 18.10., 18.14., 18.18., 18.19., 37.11.
14 Popust dobavitelja - še ni zaračunan (AČR-008-MS) 4.11., 4.17., 11.3., 11.10. MRS: 2.10., 2.11., 2.34.
15 Podjetje - etažni lastnik vplača v rezervni sklad (AČR-002-MS) 11.3., 11.11.  
16 Članarina - z obračunanim DDV (AČR-012-MS) 11.3., 11.5., 12.18/1-b  
17 Zavarovanje vozila in poznejša odjava (AČR-004-MS) 11.3., 11.5., 11.15., 14.5., 14.10.  
18 Nakup poštnih znamk (AČR-011-MS) 7.7., 11.1., 11.5., 12.18/1-b.  
19 Poslovni najem vozila - s plačilom pologa (AČR-005-MS) 11.3., 11.10/1, 11.23., 11.30./1-a, 15.22./1-c MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.33., 17.34., 17.35.
20 Izdelava osebnih poštnih znamk podjetja (AČR-009-MS) 7.7., 11.1., 11.3., 11.5., 11.30/-a, 12.18/1-b