Št. Naslov SRS MSRP
1 Delnice v tuji valuti – PV prek kapitala (oslabitev in okrepitev) (FIN-018-MS) 3.2., 3.7., 3.10, 3.17., 3.19., 8.8./2, 8.15., 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.23., 16.26., 16.27. MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
2 Nakup in prevrednotenje kriptovalute - merjeno po PV prek IPI (DEN-012-S) 3.2., 3.10., 3.19., 3.21., 16.7.  
3 Naložba v kapital - NV, popravek vrednosti, odloženi davki (ODD-004-MS) Okvir B/7., 3.1., 3.3., 3.6., 3.17., 3.20/2., 3.21., 3.40/1-h., 16.1., 16.3., 16.4., 16.14., 16.15. MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 27.10., 28.5., 28.6., 28.41A., 28.44., 36.4., 36.8., 36.12., 36.13., 36.14.
4 Naložba v kapital - NV, prodaja, odloženi davki (ODD-005-MS) Okvir B/7., 3.1., 3.3., 3.6., 3.20/2., 3.21., 16.1., 16.3., 16.4., 16.14., 16.15. MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 27.10., 28.5., 28.6., 28.41A., 28.44., 36.4., 36.8., 36.12., 36.13., 36.14.
5 Nakup delnic - PV prek kapitala (oslabitev) (FIN-002-MS) 3.1., 3.3., 3.7., 3.9., 3.17., 3.22., 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.23., 16.26., 16.27. MRS: 32.35., 39.45., 39.46., 39.55., 39.67., 39.69., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.22., 13.24., 13.37.
6 Nakup delnic - PV prek kapitala (okrepitev) (FIN-001-MS) 3.1., 3.3., 3.7., 3.9., 3.17., 3.22., 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.23., 16.26., 16.27. MRS: 32.35.,39.14., 39.45., 39.46., 39.55., 39.67., 39.69., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.22., 13.24., 13.37.
7 Sredstva v upravljanju - PV v IPI (FIN-017-MS) 3.2., 3.7., 3.11., 3.42., 3.19., 15.7.(2019), 15.8.(2019), 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.23., 16.26., 16.27. MRS: 32.35., 39.14., 39.38., 39.45., 39.46., 39.55., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
8 Sredstva v upravljanju - PV v IPI (FIN-017-MS) 3.2., 3.7., 3.11, 3.19., 3.42., 15.7., 15.8., 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.23., 16.26., 16.27. MRS: 32.35., 39.14., 39.38., 39.45., 39.46., 39.55., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.