Št. Naslov SRS MSRP
1 Nakup blagovne znamke in poznejša slabitev (NSR-005-MS) 2.3., 2.10., 2.20., 2.21., 2.23., 2.24., 2.25., 2.28., 2.37/1/f., 17.2., 17.4. MRS: 36.10., 36.58., 38.9., 38.18., 38.25., 38.74., 38.88., 38.89., 38.97., 38.99.
2 Zmanjšanje vrednosti zgradbe - model revaloriziranja (OOS-074-MS) 1.31, 1.32, 1.35, 1.36, 8.8/1., 8.15., 17.24. MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 36.61., 36.120. MSRP: 13.2.
3 Povečanje vrednosti zgradbe - model prevrednotenja (revaloriziranja) z odloženimi davki (OOS-070-MS) Okvir B/7, 1.31/1., 1.32, 1.35, 1.36, 8.8/1., 8.15., 14.5., 17.24. MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 16.38., 16.41., 36.61., 36.120.
4 Oslabitev dobrega imena (NSR-003-MS) 2.5., 2.26., 17.8., 17.19., 17.27. MSRP: 36.10., 36.15., 36.24., 36.80., 36.81., 36.82., 36.83., 36.88., 36.89., 36.90., 36.104., 38.11.
5 Prodaja zgradbe z izgubo - model revaloriziranja (OOS-072-S) Okvir B/7, 1.17., 1.31/1., 1.32., 1.35., 1.36., 1.38., 1.39., 8.8/1., 8.15., 14.5., 17.24.  
6 Odprava oslabitve vrednosti zgradbe - model nabavne vrednosti (OOS-053-MS) 1.31/2., 1.40., 1.41., 17.22., 17.23., 17.24. MRS: 16.30., 16.63., 16.66., 36.8., 36.109., 36.110.
7 Oslabitev vrednosti zemljišča (OOS-052-MS) 1.31/1., 1.31/2., 1.32, 1.40., 14.5., 14.19., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6. MRS: 16.30., 16.35., 16.63., 36.8., 36.9.
8 Prenos nepremičnin med sredstva, namenjena prodaji (OOS-025-MS) 1.29., 1.46/1- z,, 1.57,, 1.58,, 14.5., 17.8. MRS: 16.55., 36.8., 36.22. MSRP: 5.2., 5.6., 5.7., 5.8., 5.15., 5.18., 5.20.
9 Nakup pridruženega podjetja - izplačilo kupljenih dobičkov (FIN-019-MS) 3.1., 3.7.,3.20/2, 3.27., 3.40/1/h, 3.46., 15.7, 17.4., 17.11., 17.28. MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5.,28.6., 28.44.,
10 Nakup pridruženega podjetja - izplačilo kupljenih dobičkov (FIN-019-MS) 3.1., 3.7.,3.20/2, 3.27., 3.40/1/h, 3.46., 15.7.(2019), 17.4., 17.11., 17.28. MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5.,28.6., 28.44., MSRP 9.B5.7.1.