Št. Naslov Datum Zbirka
1. Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov - DVP 1.1.2012 Obrazci
2. Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD 1.1.2012 Obrazci
3. Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti BST 1.1.2012 Obrazci
4. Letno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini SN11, SN44 1.1.2012 Obrazci
5. Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti (SKV) 16.10.2010 Obrazci
6. Letno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Slovenije SN22, SN55 1.1.2009 Obrazci
7. Poročilo o izdanih garancijah, jamstvu, zastavi nepremičnine in drugih poroštev (ZAV) 12.11.2005 Obrazci
8. Prijava kreditnega posla s tujino (KR1) 12.11.2005 Obrazci
9. Promet po kreditnem poslu s tujino (KR2) 12.11.2005 Obrazci