Št. Naslov Datum Zbirka
1. Obračun okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov (OBR-F) 14.8.2008 Obrazci
2. Priloga 2: Obrazec 2 - Okoljska dajatev - EE oprema - Prijava 31.3.2006 Obrazci
3. Obračun okoljske dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (OBR-CO2) 12.11.2005 Obrazci
4. Vračilo IG: Zahtevek za vračilo okoljske dajatve (Priloga 3) 12.11.2005 Obrazci
5. Prijava urnika obratovalnega časa prodajalne 12.11.2005 Obrazci