Št. Naslov Datum Zbirka
1. Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka (N-1) 1.1.2012 Obrazci
2. Vloga za uveljavitev pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek (N-2) 5.5.2008 Obrazci
3. Vloga za uveljavitev pravic do porodniškega dopusta in porodniškega nadomestila očeta, druge osebe ali enega od starih staršev otroka (S-1/1-O) 5.4.2008 Obrazci
4. Vloga za uveljavitev pravice do starševskega nadomestila - brez dopusta (S-2/1) 5.4.2008 Obrazci
5. Podatki o zaposlitvi in o plači oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo (S-1) 5.4.2008 Obrazci
6. Vloga za uveljavitev pravic do dopusta za nego in varstvo otroka ter nadomestila za nego in varstvo otroka očeta, druge osebe ali enega od starih staršev otroka (S-1/3) 5.4.2008 Obrazci
7. Vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva (S-3/1) 5.4.2008 Obrazci
8. Obvestilo delodajalca o izrabi prenesenega dopusta za nego in varstvo otroka (S-3) 5.4.2008 Obrazci
9. Vloga za uveljavitev pravic do posvojiteljskega dopusta in posvojiteljskega nadomestila (S-1/4) 5.4.2008 Obrazci
10. Vloga za uveljavitev pravice do starševskega nadomestila - brez dopusta (S-2/1) 5.4.2008 Obrazci
11. Vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka (S-1/1) 5.4.2008 Obrazci
12. Vloga za naknadno uveljavitev pravic do dopusta za nego in varstvo otroka in nadomestila za nego in varstvo otroka (za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo) (S-1/3-N) 5.4.2008 Obrazci
13. Dogovor o izrabi dopusta za nego in varstvo otroka (S-2) (2008) 12.11.2005 Obrazci