Št. Naslov Datum Zbirka
1. Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidente 2.1.2013 Obrazci
2. Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve 1.1.2013 Obrazci
3. Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (DOHZAP1) 1.1.2013
4. Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU 1.1.2013 Obrazci
5. Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice (DOHPREM2) 1.1.2013 Obrazci
6. Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov 1.1.2013 Obrazci
7. Napoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine (DOHKAP5) 1.1.2013 Obrazci
8. Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov (105. člen ZDoh-2) (DOHDRU1) 1.1.2013 Obrazci
9. Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem nominiranih odhodkov) (DOHDEJ1) 13.12.2011 Obrazci
10. Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (DOHPREM1) 13.12.2011 Obrazci
11. Napoved za odmero akontacije dohodnine od dividend (DOHKAP3) 13.12.2011 Obrazci
12. Napoved za odmero akontacije dohodnine od obresti 13.12.2011 Obrazci
13. Poročilo o dohodkih, izplačanih nerezidentom, ki so vključeni v obračun davčnih odtegljajev 1.1.2011 Obrazci
14. Poročilo o podatkih iz plačilnih list za zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja(DOHODO11) 1.1.2011 Obrazci
15. Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje 22.12.2010 Obrazci
16. Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi 22.12.2010 Obrazci
17. Izračun povprečne stopnje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za zavezance (DOHDEJ št. 18) 22.12.2010 Obrazci
18. Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (prvi stavek prvega odstavka 61. člena ZDoh-2) (DOHDEJ18) 22.12.2010 Obrazci
19. Podatki v zvezi z olajšavo za donacije (66. člen ZDoh-2) (DOHDEJ 18) 22.12.2010 Obrazci
20. Podatki v zvezi z olajšavami za zaposlovanje (DOHDEJ 18) 22.12.2010 Obrazci