Št. Naslov Datum Zbirka
1. Izjava o uporabi podatkov iz letnega poročila - nepridobitne organizacije (Priloga 4) 31.12.2010 Obrazci
2. Podatki iz bilance stanja (gospodarske družbe) (Priloga 2A) 31.12.2010 Obrazci
3. Opredelitev družbe, zadruge oziroma podjetnika (Priloga 4) 31.12.2010 Obrazci
4. Podatki iz bilance stanja (nepridobitne organizacije) (Priloga 2) 31.12.2010 Obrazci
5. Podatki iz izkaza poslovnega izida (nepridobitne organizacije) (Priloga 3) 31.12.2010 Obrazci
6. Podatki iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube (gospodarske družbe) (Priloga 2C) 31.12.2010 Obrazci
7. Podatki iz izkaza poslovnega izida (društva) (Priloga 3) 31.12.2010 Obrazci
8. Podatki iz bilance stanja (sp) (Priloga 6A) 31.12.2010 Obrazci
9. Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine (Priloga 2Č) 31.12.2010 Obrazci
10. Izjava o uporabi podatkov iz letnega poročila - gospodarske družbe in sp (Priloga 5) 31.12.2010 Obrazci
11. Izjava (društva) (Priloga 4) 31.12.2010 Obrazci
12. Izkaz poslovnega izida (sp) 31.10.2010 Obrazci
13. Podatki iz bilance stanja (društva) (Priloga 2) 18.3.2010 Obrazci
14. Podatki iz izkaza poslovnega izida (gospodarske družbe) (Priloga 2B) 3.3.2010 Obrazci
15. Obvestilo o uporabi kvalificiranih dig.potrdil za podpisovanje letnih poročil predloženih preko spletnega portala AJPES - za leto 2006 23.1.2007 Obrazci
16. Obvestilo o uporabi kvalificiranih dig.potrdil za podpisovanje letnih poročil predloženih preko spletnega portala AJPES - za leto 2006 23.1.2007 Obrazci
17. Podatki o opredelitvi družbe oz. podjetnika - za leto 2004 (Priloga 3) 27.5.2005 Obrazci