Št. Naslov Datum Zbirka
1. Prijava dejavnosti, spremembe dejavnosti ali prenehanja dejavnosti proizvajalcev oz. pridobiteljev za obračun takse za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj 13.3.2010 Obrazci
2. Obračun okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov (OBR-F) 14.8.2008 Obrazci
3. Priloga 1: Obrazec 1 - Okoljska dajatev - obračun 31.3.2006 Obrazci
4. Priloga 2: Obrazec 2 - Okoljska dajatev - EE oprema - Prijava 31.3.2006 Obrazci
5. Obrazec embalaža-prijava: Prijava dejavnosti embalerjev, proizvajalcev oziroma pridobiteljev embalaže ter pridobiteljev embaliranega blaga (Priloga 3) 31.3.2006 Obrazci
6. Obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže (Priloga 2) 31.3.2006 Obrazci
7. Zahtevek za vračilo okoljske dajatve (Priloga 4) 5.12.2005 Obrazci
8. Prijava dejavnosti proizvajalcev oziroma pridobiteljev motornih vozil (Obrazec-prijava IMV) 11.11.2005 Obrazci
9. Obračun okoljske dajatve za uporabo mazalnih olj (MO-OBR) 27.9.2005 Obrazci
10. Pregled prometa mazalnih olj za namene oproščene uporabe (MO-POR) 27.9.2005 Obrazci
11. Obračun okoljske dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (OBR-CO2) 1.5.2005 Obrazci