Št. Naslov Datum Zbirka
1. Nova verzija obrazca DMV-O (ver 4) 28.5.2015 Obrazci
2. Obrazec DDV-O za obračun davka na dodano vrednost za obdobje 1.7.2012 Obrazci
3. Obrazec DDV-VTD: Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v tretji državi 1.7.2012 Obrazci
4. Osnovno potrdilo za oprostitev dajatev 1.1.2012 Obrazci
5. Potrdilo za neposredno oprostitev dajatev 1.1.2012 Obrazci
6. Obrazec DDV-PPS: Prijava pridobitve prevoznega sredstva iz druge države članice, ki je predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji 1.1.2012 Obrazci
7. Obrazec DDV-VE: Evidenca o vračilu DDV kupcem iz 75.člena ZDDV 1.1.2012 Obrazci
8. Obrazec DDV-VP: Zahtevek za vračilo DDV 10.11.2011 Obrazci
9. Obrazec DDV-OPN: Obračun pavšalnega nadomestila DDV 20.10.2011 Obrazci
10. Obrazec DDV-P2: Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV 20.10.2011 Obrazci
11. Obrazec DDV-P3: Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV 20.10.2011 Obrazci
12. Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Uniji 20.10.2011 Obrazci
13. Obrazec RP-O: Rekapitulacijsko poročilo 20.10.2011 Obrazci
14. Poročilo o dobavah (76.a člen) 20.10.2011 Obrazci
15. Obrazec DDV-VKP4: Vloga za pridobitev dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila kot odbitka DDV 1.1.2011 Obrazci
16. Potrdilo o oprostitvi plačila DDV in trošarine 29.8.2009 Obrazci
17. Obrazec PE-7: Posebna evidenca blaga iz drugega odstavka 56.a člena ZDDV 11.11.2005 Obrazci
18. Obrazec P-RAČ-P: Knjiga prejetih računov za pridobitve blaga znotraj skupnosti 11.11.2005 Obrazci
19. Obrazec PE-17: Posebna evidenca blaga iz tretjega odstavka 56.a člena ZDDV 11.11.2005 Obrazci
20. Obrazec E-UVOZ: Posebna evidenca o vstopnem DDV pri uvozu blaga 11.11.2005 Obrazci