B.3
B.3 OBVEZNOSTI INVESTITORJA PO DOKONČANJU GRADNJE
B.3.1
B.3.1 UPORABNO DOVOLJENJE
B.3.1.1 POSTOPEK UPORABNEGA DOVOLJENJA
B.3.1.1.1 Zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja
B.3.1.1.2 Postopek izdaje uporabnega dovoljenja
B.3.1.1.3 Komisija za tehnični pregled
B.3.1.1.4 Tehnični pregled
B.3.1.1.5 Odločanje na tehničnem pregledu
B.3.1.2 POSKUSNO OBRATOVANJE
B.3.1.3 UPORABNO DOVOLJENJE ZA OBJEKTE Z INTEGRALNIM DOVOLJENJEM
B.3.1.4 TEHNIČNI PREGLED IN UPORABNO DOVOLJENJE PO POSEBNIH PREDPISIH
B.3.1.5 OBRATOVANJE ČISTILNE NAPRAVE NAD 50 PE
B.3.2
B.3.2 EVIDENTIRANJE OBJEKTA
B.3.2.1 ZAHTEVA ZA VPIS STAVBE V KATASTER STAVB
B.3.3
B.3.3 HRAMBA DOKUMENTACIJE