E.1.2
E.1.2 POSAMEZNIKI, KI OPRAVLJAJO NADZOR
E.1.2.1 Uskladitev podatkov v Imeniku pooblaščenih inženirjev in pooblaščenih nadzornikov z ZAID