B.1.17.3 PRILOGE K PRIJAVI ZAČETKA GRADNJE
B.1.17.3.1 Obseg PZI za potrebe prijave začetka gradnje
B.1.17.3.2 Prijava pridobljene mineralne surovine