B.1.10
B.1.10 LOKACIJSKA PREVERITEV
B.1.10.1 Povečanje območja stavbnega zemljišča
B.1.10.2 Individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev
B.1.10.3 Omogočanje začasne rabe prostora
B.1.10.4 Legalizacije na kmetijskih zemljiščih