B.1.13.1.3 Gradbeno dovoljenje za manj zahtevne in zahtevne objekte