B.1.9
B.1.9 ZAGOTOVITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN DOKUMENTACIJE
B.1.9.1 PROJEKTANTSKI NADZOR
B.1.9.2 MENJAVA PROJEKTANTA ALI POOBLAŠČENIH IZDELOVALCEV NAČRTOV
B.1.9.3 OBVEZNOST PRIDOBITVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE GLEDE NA VRSTE GRADENJ IN DOVOLJENJ
B.1.9.4 DOLOČITEV VODILNEGA PROJEKTANTA