B.2.4
B.2.4 SPREMEMBE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO (PZI)
B.2.4.1 POSTOPEK SPREMEMB PZI – DOPUSTNA ODSTOPANJA OD GRADBENEGA DOVOLJENJA
B.2.4.2 VEČJA ODSTOPANJA OD GRADBENEGA DOVOLJENJA