D.
D. IZVAJALEC
D.1
D.1 OBVEZNOSTI IZVAJALCA PRED ZAČETKOM GRADNJE
D.1.1
D.1.1 IZVAJALEC PO GRADBENI ZAKONODAJI
D.1.2
D.1.2 KDO NI IZVAJALEC
D.1.3
D.1.3 POGOJI ZA IZVAJALCA
D.1.3.1 DEJAVNOST GRADBENIŠTVA
D.1.3.2 ZAVAROVANJE IZVAJALCA
D.1.3.2.1 Zavarovanje, če se hkrati opravlja dejavnost nadzora in gradbeništva
D.1.3.2.2 Zavarovanje za vodilnega pogodbenika – izvajalca in njegove podizvajalce
D.1.3.3 POGOJI ZA VODJO DEL
D.1.3.4 POGOJI ZA VODJO DEL – NOSILEC OBRTNE DEJAVNOSTI
D.1.3.5 IMENIKI VODIJ DEL
D.1.3.5.1 Imenika IZS pooblaščenih inženirjev in vodij del
D.1.3.5.2 Imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
D.1.3.5.3 Imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije
D.1.3.6 POGOJI ZA VODJO GRADNJE
D.1.3.6.1 Pogoji za vodjo gradnje zahtevnega objekta
D.1.3.6.2 Pogoji za vodjo gradnje manj zahtevnega objekta
D.1.3.6.3 Pogoji za vodjo del nezahtevnega objekta
D.1.3.6.4 Pogoji za vodjo (posameznih) del