B.1.21.1 GRADBIŠČNA TABLA ZA GRADNJO V LASTNI REŽIJI OZIROMA ZA LASTNE POTREBE