C.3
C.3 OBVEZNOSTI PROJEKTANTA
C.3.1
C.3.1 Določitev vodje projekta