št. Naslov Oznaka
1 Pravilnik o geodetskem načrtu RS 40-1677/2004
2 Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) RS 47-2024/2006