D.2.9
D.2.9 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA TER PREPREČEVANJE ČEZMERNE OBREMENITVE OKOLJA