D.1.3.2.2 Zavarovanje za vodilnega pogodbenika – izvajalca in njegove podizvajalce