A.
A. UVOD
A.1
A.1 SEZNAM SPLETNIH NASLOVOV
A.2
A.2 PREDPISI, UPORABLJENE KRATICE
B.
B. INVESTITOR
B.1
B.1 INVESTITOR PRED ZAČETKOM GRADNJE
B.1.1
B.1.1 PREVERITEV NEPREMIČNINE PRED NAKUPOM
B.1.1.1 PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM – PIS
B.1.1.2 PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEMI OBČIN
B.1.1.3 LOKACIJSKA INFORMACIJA
B.1.1.4 JAVNI VPOGLEDI PRI GURS
B.1.1.5 POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA
B.1.1.6 PREVERITEV ZEMLJIŠČA PRED NAKUPOM
B.1.1.6.1 Nakup zemljišča z gradbenim dovoljenjem
B.1.1.6.2 Veljavnost in pravnomočnost gradbenega dovoljenja
B.1.1.7 PREVERITEV OBJEKTA PRED NAKUPOM
B.1.1.7.1 Legalnost objekta
B.1.1.7.2 Skladnost obstoječega objekta
B.1.1.7.3 Neskladna uporaba objekta
B.1.1.7.4 Kvaliteta objekta – izpolnjevanje BISTVENIH ZAHTEV
B.1.1.7.5 Energetska izkaznica