D.2.10
D.2.10 IZBIRA TEHNOLOŠKIH IN DELOVNIH PROCESOV