B.3.1.3 UPORABNO DOVOLJENJE ZA OBJEKTE Z INTEGRALNIM DOVOLJENJEM