B.1.7
B.1.7 IZVEDBA OBJEKTOV IN DEL BREZ GRADBENEGA DOVOLJENJA
B.1.7.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR NAD GRADNJO BREZ GRADBENEGA DOVOLJENJA
B.1.7.2 ENOSTAVNI OBJEKTI
B.1.7.3 ZAČASNI OBJEKTI
B.1.7.4 VZDRŽEVALNA DELA
B.1.7.5 VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST
B.1.7.6 ODSTRANITEV OBJEKTA
B.1.7.6.1 Prijava odstranitve objekta
B.1.7.6.2 Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih