B.1.13.1.22 Pravnomočnost, veljavnost in razveljavitev gradbenega dovoljenja