E.
E. OBVEZNOSTI NADZORNIKA
E.1
E.1 IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA OPRAVLJANJE NADZORA
E.1.1
E.1.1 NADZORNIK
E.1.2
E.1.2 POSAMEZNIKI, KI OPRAVLJAJO NADZOR
E.1.2.1 Uskladitev podatkov v Imeniku pooblaščenih inženirjev in pooblaščenih nadzornikov z ZAID
E.2
E.2 OBVEZNOSTI NADZORNIKA PRED ZAČETKOM GRADNJE
E.2.1
E.2.1 SKLENITEV POGODBE O NADZORNU NAD GRADNJO
E.2.1.1 Dodatne naloge nadzora
E.2.2
E.2.2 IZKLJUČEVANJA NADZORNIKA IN IZVAJALCA
E.2.3
E.2.3 DOLOČITEV VODJE NADZORA
E.2.4
E.2.4 SODELOVANJE PRI ZAKOLIČENJU
E.2.5
E.2.5 PREVERITVE NADZORNIKA PRED ZAČETKOM
E.3
E.3 OBVEZNOSTI NADZORNIKA MED GRADNJO
E.3.1
E.3.1 OBVEZNOSTI NADZORNIKA in OBVEZNOSTI VODJE NADZORA
E.4
E.4 OBVEZNOSTI NADZORNIKA PO DOKONČANJU GRADNJE
E.4.1
E.4.1 OBVEZNOSTI NADZORNIKA in OBVEZNOSTI VODJE NADZORA
E.5
E.5 DENARNE GLOBE IN PREKRŠKI
E.5.1
E.5.1 NADZORNIK
E.5.2
E.5.2 VODJA NADZORA