B.3.1.4 TEHNIČNI PREGLED IN UPORABNO DOVOLJENJE PO POSEBNIH PREDPISIH