C.7
C.7 ODGOVORNOSTI, PREKRŠKI IN DISCIPLINSKE KRŠITVE PROJEKTANTA
C.7.1
C.7.1 SPLOŠNE ODGOVORNOSTI:
C.7.2
C.7.2 ODŠKODNINSKA IN KAZENSKA ODGOVORNOST PO GZ:
C.7.3
C.7.3 GLOBE IN PREKRŠKI PO GRADBENEM ZAKONU
C.7.4
C.7.4 GLOBE IN PREKRŠKI PO ZAKONU O ARHITEKTURNI IN INŽENIRSKI DEJAVNOSTI
C.7.5
C.7.5 DISCIPLINSKE KRŠITVE
C.7.5.1 DISCIPLINSKI PRAVILNIK INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE
C.7.5.2 DISCIPLINSKI PRAVILNIK ZBORNICE ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE