Navigacija
Portal TFL

Revija HRM - številka 79 (12), letnik 2017

Revija HRM

HRM je revija za vodenje in razvoj ljudi pri delu, seznanja z novostmi in aktualnimi tematikami, trendi in razvojem na področja vodenja, upravljanja in razvoja ljudi, prav tako so v reviji predstavljeni tudi domači in tuji primeri dobre prakse. Zbirka obsega arhiv od leta 2015 dalje. Izhaja 6 x letno.

Strokovna revija
Planet GV, poslovno izobraževanje, d. o. o.
Saša Mrak
Saša Mrak, Tamara Valenčič

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Saša Mrak

Saša Mrak

Vedno je na prevem mestu kapital

prof. Omar Merlo

prof. Omar Merlo

Gradnja blagovne znamke podjetja

Gradnja blagovne znamke je na vse bolj tekmovalnem trgu dela že skorajda nujnost. Iskalci zaposlitve imajo namreč številne možnosti izbire delodajalcev, podjetja pa morajo med seboj tekmovati, da privabijo najboljše delavce. Največji izziv za ustvarjanje blagovne znamke je zagotoviti, da stranke s podjetjem in njegovim programom trženja dobijo prave izkušnje ter da želena čustva, misli, podobe in zaznave postanejo povezane s podjetjem. To zahteva gradnjo enakosti znamk.

Matevž Šmalc

Matevž Šmalc

Vse se začne in konča z obljubo

Znamčenje, blagovna znamka in ugled, kot eden izmed njenih ključnih elementov, so z nami verjetno že vse od starega Egipta naprej in čeprav se zdi, da je t. i. blagovna znamka delodajalca nekaj, kar je nastalo šele včeraj, tudi to ne drži. Še zdaleč ne – koncept blagovne znamke delodajalca in njenega ugleda obstaja verjetno že vse od samega začetka industrijske revolucije in pojava velikih korporacij.

dr. Luka Jan

dr. Luka Jan

Kako blagovna znamka in ugled delodajalca vplivata na zavzetost zaposlenih?

Pogosto dajemo premajhno težo pomenu ugleda podjetja v širši družbi ter njegovim pozitivnim ter negativnim učinkom na zaposlene. To potrjuje tudi raziskava Glassdoor, kjer se večina podjetij znajde precej daleč od želenega stanja. Tako so na primer preverjali, ali bi zaposleni priporočili svojega delodajalca prijatelju, in ugotovili, da to drži v manj kot 50 odstotkih3. Zelo hitro lahko povežemo ugled podjetja s pridobivanjem novih kadrov. Kako pa ta vpliva na že obstoječe zaposlene?

Blaž Ferenc

Blaž Ferenc

Za talente denar ni sveta vladar

Kandidati za zaposlitev v podjetju se vse bolj vedejo kot potrošniki. Zato se tudi pristop k pridobivanju in zadržanju ključnih talentov spreminja. Znamka zaposlovalca postaja nujna za uspešno tekmovanje na trgu. Kako zgraditi močno blagovno znamko, ki nas bo že na prvi pogled razlikovala od konkurentov in postala nepogrešljivi del identitete našega podjetja?

Petra Novak

Petra Novak

Kako privlačen delodajalec ste?

Strma rast zaposlovanja, pospešeno staranje prebivalstva, hitra rast novih sektorjev in dejstvo, da je človeški kapital največja konkurenčna prednost podjetja, so glavni razlogi za vedno večje pomanjkanje mladih kvalificiranih delavcev v družbah zahodnega sveta. Bitka za talente se v trenutnem obdobju gospodarske rasti zaostruje tudi na slovenskem trgu delovne sile. Vse to podjetja sili k iskanju rešitev za privabljanje novih in ohranjanje zadovoljstva trenutnih zaposlenih.

mag. Anita Hrast

mag. Anita Hrast

Zakaj biti družbeno odgovorna organizacija?

Slovenska in tuja uspešna podjetja se zavedajo, da so soodvisna od svojih zaposlenih, poslovnih partnerjev, okolja, skupnosti in dobrega vodenja. Vse več jih je, ki se zavedajo pomena družbene odgovornosti kot odgovornosti za svoje vplive na družbo, ki upoštevajo soodvisnost in izkazujejo trud za celovitost ter uravnoteženo poslovanje na vseh ključnih področjih in funkcijah podjetja ali druge organizacije. Zaradi nove evropske in slovenske zakonske obveze, da morajo že z letom 2017 podjetja v javnem interesu z več kot 500 zaposlenimi poročati tudi o nefinančnih vidikih poslovanja, postaja področje družbene odgovornosti podjetij, ki vključuje tudi odnos do zaposlenih, v Sloveniji vse bolj pomembno, hkrati pa pomembno vpliva na ugled podjetja kot delodajalca in ugled v odnosu do drugih deležnikov.

prof. Ana Tkalac Verčič

prof. Ana Tkalac Verčič

Iz raziskave: odnos med družbeno odgovornostjo, blagovno znamko in ugledom podjetja

Čeprav se koncept ugleda pogosto uporablja pri raznolikih disciplinah in v številnih raziskavah, »dokončna definicija« še vedno ne obstaja. Iz literature s področja trženja je razvidno, da ni pravega sporazuma glede tega, kako opredeliti ali izmeriti koncept ugleda, zato danes še vedno drži ugotovitev Bromleyja izpred petnajstih let, da konceptu ugleda podjetja še vedno manjka teoretična osnova. Kot sinonim za ugled se tako uporablja tudi identiteta, prestiž, dobra volja in spoštovanje.

Paola Valeri

Paola Valeri

Razvoj na osnovi vrednot

»Soočamo se z globoko spremembo paradigme, od koder ni vrnitve.« To je ponavljajoča se izjava Simona L. Dolana, profesorja, svetovalca in avtorja več kot šestdesetih knjig. Prepričan je, da se lahko podjetja, institucije, skupnosti in posamezniki zgolj z vrednotami pozitivno odzovejo na globoke spremembe in preobrazbo, v kateri trenutno živimo.

mag. Alenka Brod

mag. Alenka Brod

Vloga srednjega managementa v procesih organizacijskih sprememb

Pri soočanju organizacij s spremembami ne gre zgolj za izzive strategov in uprav. Pomemben prispevek učinkovitosti sprememb ustvarja srednji management, ki s prevzemanjem različnih vlog na tej poti potrebuje številne kompetence. So izvajalci, a hkrati tudi tisti, na katere posledice sprememb močno vplivajo. Lahko so pospeševalci, a pogosto tudi zaviralci organizacijskega spreminjanja. V raziskavi odstiramo ozadje sprememb v slovenskem okolju ter predstavljamo vloge in izzive srednjega managementa na poti učinkovitejšega spreminjanja.

Marta Geisler in Robert Geisler

Marta Geisler in Robert Geisler

Coaching maps in dominacija kulture slike

Iskanje novih rešitev in alternativnih metod, prilagajanje metod potrebam, življenjski tempo v podjetjih, stalna fluktuacija, spreminjanje prioritet kažejo na povečano dinamiko sprememb sodobnega in prihodnjega sveta. Kot je zapisal Peter Drucker: »Spremembe so postale norma, popolnoma naraven pojav.« In nadalje: »Spremembe so neizogibne, lahko jih le poskusite predvideti in se na njih pripraviti«.

Ivan Markovič

Ivan Markovič

»Druga zgodba« po srbsko

Ustvarjati blagovno znamko delodajalca ali ne, to je vaša izbira. Tako nekako se je pred časom začelo dogajati tudi z marketingom. »Fensi« zadeva, težko jo je ujeti, eksotična, naenkrat jo vsi potrebujejo, vendar nihče ni 100-odstoten, kako natanko se jo uporablja.

Tadeja Kofjač in Tina Poje

Tadeja Kofjač in Tina Poje

Znamka delodajalca ne stoji sama – nosijo jo sodelavci

V desetih letih od vstopa na slovenski trg Lidl Slovenija intenzivno raste. Ekipa, ki je v začetku štela vsega 411 sodelavcev, danes presega število 1.300. Podjetje in z njim tudi delovno okolje se je v tem obdobju močno spremenilo. Izoblikovala se je naša osebnost, kultura podjetja, ki smo jo leta 2015 zajeli v znamko delodajalca. V njej smo opredelili naših pet ključnih vrednot in nabor prednosti, ki jih prinaša zaposlitev v našem podjetju. Z opredeljeno znamko delodajalca zagotavljamo svojo prepoznavnost, se izrečemo o tem, kdo smo in kje na trgu dela se pozicioniramo ter hkrati sledimo cilju postati najuglednejši delodajalec. Obenem na podlagi opredeljenih organizacijskih vrednot in skupaj z zaposlenimi oblikujemo Lidlov lajf – skupek želenih vedenj, aktivnosti in ukrepov, ki nam pomagajo, da živimo v skladu z Lidlovimi vrednotami.

Katarina Petronijevič

Katarina Petronijevič

Izobraževanje kot osrednji del oblikovanja organizacij prihodnosti

Zavedanje, da smo na pragu nove ere, ki jo označujejo trendi, kot so digitalna transformacija in Industrija 4.0, postaja vedno bolj prisotno. Ne spreminja pa se le poslovno okolje in posledično organizacije. Korenite preobrazbe vidimo tudi v načinu dela, kot tudi v celotnem dojemanju razvoja naših karier in poslovnega življenja na splošno. Spremembe se prilagajajo močnim vplivom globalizacije, razpršenosti in raznolikosti virov in timov, spreminjanju širše družbe, načinu socialnih interakcij, 24-urni delovni kulturi, preobremenitvi informacij, usposabljanju virtualnih timov komuniciranja ter nenazadnje v spreminjajoči se demografski sliki človeštva.

dr. Danijela Brečko

dr. Danijela Brečko

»Vodja je povezovalec, tisti, ki da ekipi energijo in jo poveže energijo in jo poveže v celoto.«

Podjetje Automatic servis se ponaša s certifikatom Dobre energije, ki so ga pridobili v sklopu Nacionalnega projekta Organizacijska energija 2016. Certifikat Dobre energije je odraz, da v podjetju prevladujeta visoka stopnja motiviranosti, strasti in zavzetosti kot tudi medsebojnega sodelovanja, torej ravno prava mešanica dejavnikov za trajnostno rast.

mag. Katarina Majerhold

mag. Katarina Majerhold

Kakšna so delovna mesta prihodnosti?

Glede dela imamo že nekaj časa dvojne standarde: po eni strani črpamo našo samozavest, status, identiteto in pozitivno samopodobo na osnovi našega dela, po drugi strani se pretvarjamo, da je naše zasebno življenje prav tako zelo pomembno. Takšno stališče je precej zanimivo, saj se glede na število ur, ki ga porabimo za delo, pravzaprav to (iz)kaže kot zelo pomembno v našem življenju. Zato se je pomembno temeljitejše vprašati o delu, kakšne vrste dela opravljamo ali želimo opravljati: nas ta izpolnjuje, osrečuje, osmisljuje, zadovoljuje?

dr. Klemen Širok in dipl. ekon. Urška Jerman

dr. Klemen Širok in dipl. ekon. Urška Jerman

Izvedba zaposlitvenih intervjujev v obalnih organizacijah

Prispevek povzema izsledke raziskave o kakovosti izvedbe zaposlitvenih intervjujev v obalni regiji. S pomočjo ankete na vzorcu 58 organizacij ugotavljamo, kako obalne organizacije izvajajo zaposlitvene intervjuje in kakšna je njihova kakovost glede na teorijo in priporočeno prakso. Rezultati raziskave prikazujejo pomembna in mestoma zaskrbljujoča odstopanja – predvsem v odsotnosti uporabe vrednostnih kazalcev pri ocenjevanju ustreznosti kandidata, nizki prisotnosti uporabe situacijskih in vedenjskih vprašanj ter uporabi kratkih ter nestrukturiranih intervjujev.

dr. Eva Boštjančič

dr. Eva Boštjančič

I(racionalno) doživljanje blagovne znamke delodajalca

Blagovna znamka delodajalca (BZD), s katero je tesno povezana kadrovska funkcija v organizaciji, je osredotočena predvsem na zaposlene in zunanji trg dela (potencialni kandidati, mediji), hkrati pa se povezuje tudi z dejavnostmi na področju družbene odgovornosti. Najpogosteje jo začnemo razvijati in oblikovati iz vrednot in identitete blagovne znamke organizacije same, poudarke pa usmerjamo v prihodnost ter iščemo priložnosti, na kakšen način privabiti ter obdržati posameznike, ki so za našo organizacijo najbolj pomembni ali pa ji prinašajo največjo dodano vrednost.

Tamara Barič

Tamara Barič

Kultura ni več le interna zadeva

Interno ni več drugi svet kot eksterno, znamke niso le pristojnost enega oddelka znotraj podjetja. Transformacija sveta okoli nas v kombinaciji z novimi generacijami na trgu dela pušča vidne učinke tudi na blagovnih znamkah oziroma na tem, kako jih gradimo.

Alenka Vidic

Alenka Vidic

Znamčenje delodajalca je udarilo kot modni hit

Znamčenje delodajalca je nov hit. Sliši se zelo zanimivo, celo izjemno zanimivo. Moderno in kul. Tisti, ki govorijo o tem, so zagotovo v koraku z vsemi trendi. Ne. Trende prehitevajo. Včasih človek dobi občutek, kot bi se pogovarjali o novih modnih smernicah za jesen in zimo čez … dve leti – skrivnostno, čutno in vznemirljivo. Predvsem pa ima vesoljna javnost, ki ta izraz sliši prvič, občutek, da se tega lahko lotijo le najbolj predani guruji iz … čakaj …, katerega področja že? Kadrovske ali marketinške ali katere tretje? Zapleteno, zelo zapleteno.

Jure Mikuž

Jure Mikuž

Sedalne vreče in zastonj pivo

To je odgovor meni vedno zanimivega Simona Sineka na vprašanje, po čem stremijo predstavniki mlade generacije, priljubljeno poimenovane »milenijci« danes, ko se odločajo, za katerega delodajalca bi radi delali. Sedalne vreče (angl. »bean bags«) in zastonj pivo simbolizirajo delovno okolje, ki je bilo v zgodnjih letih novega tisočletja značilno za Google, kjer so tradicionalne mize in stole zamenjali z bolj sproščenimi delovnimi prostori in nekonvencionalnimi ergonomskimi rešitvami.

Danijela Bervar Kotolenko

Danijela Bervar Kotolenko

Pokažite mi, kako inovirate, in povem vam, kdo ste!

Poslovni svet se vrti hitreje kot kadarkoli prej, spremembe so postale stalnica. Vsako podjetje se mora zavedati, da bodo njihovi produkti ali storitve čez deset let bistveno drugačne od današnjih. Moč blagovnih znamk in pritegnitev najboljših kadrov bo predvsem odvisna od priložnosti, ki jih podjetje lahko nudi bodočim zaposlenim, kamor sodi tudi inovativnost in možnost soustvarjanja.

Priporočamo: 4 branja

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window