Dnevne zakonodajne novosti / 14. marec 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 1 pravni akt
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 33/2019 z dne 22.5.2019
TEMA DNEVA
Zviševanje upokojitvene starosti
Tema dneva

Za zavarovance brez 40 let pokojninske dobe se bo upokojitvena starost po predlogu pokojninskih sprememb postopoma od leta 2023 do 2034 dvignila na 67 let, medtem ko zdaj znaša 65 let. Na drugi strani naj bi se odmerni odstotek za izračun pokojnine zvišal na 63 odstotkov. Predlagan je tudi dodaten odmerni odstotek za skrb za otroke v višini 1,25 odstotka, je povedala ministrica za delo Ksenija Klampfer. Zainteresirana javnost je povečini pozdravila vsaj del predlaganih rešitev, a opozorila na potrebo po temeljitejši prenovi zakonodaje.

Novosti za brezposelne
Ministrstvo za delo predlaga tudi spremembe pri pravici do nadomestila za brezposelnost in ukinitev dodatka za delovno aktivnost pri brezposelnih prejemnikih denarne socialne pomoči, kar naj bi zmanjšalo past tveganja neaktivnosti pri teh upravičencih. Po predlogu novele zakona o urejanju trga dela - ki bo del paketa, ki vključuje še spremembe pri upokojevanju in pri socialnovarstvenih prejemkih - se bo najnižje nadomestilo za brezposelnost zvišalo s 350 evrov bruto (275 evrov neto) na okoli 530 evrov bruto (392 evrov neto), s čimer bi to nadomestilo izenačili z osnovnim zneskom minimalnega dohodka za samsko osebo.

Veto zaradi povprečnine
Državni svet je izglasoval odložilni veto na prejšnji teden sprejeto novelo zakona o izvrševanju državnega proračuna. Čeprav imajo občine zaradi dogovora vlade s sindikati javnega sektorja višje stroške, pa jim novela ne zvišuje povprečnine za leto 2019, so opozarjali v razpravi. Minister za javno upravo Rudi Medved je svetnike opomnil, da če vlada s sindikati ne bi sklenila dogovora, bi se s 1. januarjem 2019 sprostili varčevalni ukrepi, to pa bi za občine pomenilo praktično enako finančno breme, kot ga je nato prinesel sklenjeni dogovor. Zdaj bo moral DZ o noveli zakona odločati vnovič. Takrat bo za sprejem potrebna absolutna večina, 46 glasov.

Poslanci podprli noveli
Odbor DZ za obrambo je podprl predlog dopolnitve zakona o gasilstvu, ki dodatek za stalnost za poklicne gasilce ureja primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici. Vladi ob tem odbor predlaga, da preuči možnost refundacije finančnih sredstev občinam za leto 2018, za katero je predviden poračun razlike pri izplačilu dodatka. Odbor DZ za delo pa je medtem opravil razpravo o predlogih novele družinskega zakonika in novele zakona o izvajanju rejniške dejavnosti ter ju skupaj z nekaj koalicijskimi dopolnili poslal v obravnavo na plenarno sejo DZ. Gre večinoma za postopkovne in terminološke spremembe, ki sledijo rešitvam iz novega družinskega zakonika.

Novela zakona o gasilstvu
V javni razpravi je predlog sprememb in dopolnitev zakona o gasilstvu, ki ga je s ciljem povečati usklajenost, racionalnost in učinkovitost izvajanja operativnih nalog gasilstva pripravilo ministrstvo za obrambo. Pripombe je mogoče oddati do 30. aprila. Predlog med drugim na novo določa aktivnosti, opredeljene kot "druge operativne naloge", ki jih gasilske organizacije izvajajo kot pridobitno dejavnost, uvaja pojma "gasilec pripravnik" in "gasilec veteran", ki bosta pod pogoji, določenimi v zakonu, lahko sodelovala v intervencijah kot operativna člana. Podrobneje opredeljuje pojem "gasilske nepremičnine", ki jih gasilske enote uporabljajo za izvajanje svoje dejavnosti.

Nova pravila za evropsko državljansko pobudo
Evropski poslanci so v torek sprejeli pravila za poenostavitev evropske državljanske pobude. Namen posodobljenega mehanizma je čim večjemu številu državljanov omogočiti sprožitev in podporo novih pobud in okrepiti participativno demokracijo. Pravila morajo potrditi še države članice, veljati pa bodo začela 1. januarja 2020. Trenutno je odobritev državljanske iniciative odvisna od tega, ali pobuda obravnava področje, na katerem lahko komisija predlaga zakonodajo. V skladu z novimi pravili pa bo možna delna prijava pobude, in sicer dokler njen ključni del ni očitno izven pristojnosti komisije.(TFL)