Dnevne zakonodajne novosti / 12. oktober 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 62/2018 z dne 21.9.2018
TEMA DNEVA
Cerarju in Erjavcu podpora glede arbitraže
Tema dneva

Predsednik vlade Miro Cerar in zunanji minister Karl Erjavec sta po koncu seje odbora DZ za zunanjo politiko povedala, da so poslanci podprli delovanje vlade v zvezi z implementacijo arbitražnega sporazuma s Hrvaško in da se je znova izkazala enotnost slovenske politike v parlamentu. Odbor je po Cerarjevih besedah soglasno podprl sklepe, ki "v celoti potrjujejo, da sta delovanje in usmeritev vlade v zvezi z implementacijo arbitražnega sporazuma pravilna in da gredo v pravo smer". Vlada bo v prihajajočih dneh in tednih pripravila vse zakonodajne predloge, ki jih bo predložila DZ v zvezi s procesom implementacije arbitražne odločbe. V tem sklopu bo tudi interventni zakon, ki bo na vladi zelo verjetno obravnavan in sprejet prihodnji teden.

Spreminjanje zakona o kmetijstvu
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je začelo javno razpravo o predlaganih spremembah zakona o kmetijstvu. S temi si prizadeva za ureditev pravičnejših odnosov v verigi preskrbe s hrano, spremembe pa se nanašajo tudi na začasno in občasno delo v kmetijstvu ter izobraževanje na področju čebelarstva. Ker na ministrstvu ugotavljajo, da skupne rešitve na ravni EU glede nepoštenih praks, ki izvirajo iz različnih pogajalskih moči posameznih členov v verigi preskrbe s hrano, še nekaj časa ne bo, so pripravili predlog sprememb zakona o kmetijstvu. Ministrstvo bo komentarje na objavljen predlog sprejemalo do 13. novembra.

Še vedno slab ugled sodstva
Odbor DZ za pravosodje se je seznanil z letnim poročilom o učinkovitosti in uspešnosti sodišč. V razpravi so ugotavljali, da so trendi dela sodišč pozitivni, še vedno pa ostaja precej težav. Med njimi so izpostavljali slab ugled sodstva v javnosti, neenotno sodno prakso in težave pri pregonu gospodarskega kriminala. Z oceno o pozitivnem delovanju sodstva v lanskem letu se sicer strinjajo tudi na ministrstvu za pravosodje. Celotna slika je po besedah državne sekretarke Tine Brecelj ugodna, vendar pa ministrstvo opozarja na številne kazalnike, zaradi katerih še ne moremo biti zadovoljni. Zaskrbljujoče je stanje na izvršilnem področju pa tudi razlike v poslovanju različnih okrožij, je poudarila.

Opozorila sodnega sveta brez učinka
Predloga sprememb proračuna za leto 2018 in proračuna za leto 2019 sta dobila tudi zeleno luč odbora DZ za pravosodje. Kljub opozorilom Sodnega sveta, ki postaja samostojni proračunski uporabnik, da jim dodeljena proračunska sredstva ne bodo zadoščala, člani odbora na predloga niso imeli pripomb. Sodni svet je z zakonom o Sodnem svetu dobil kar nekaj novih pristojnosti, od njih pa se pričakuje tudi večja družbena angažiranost. A sredstva, ki so temu namenjena, so "prešibka", je opozoril predsednik sveta Marko Novak. Ministrstvu za pravosodje bo glede na predlagane spremembe proračuna v letu 2018 namenjenih 71,9 milijona evrov, v letu 2018 pa 76,9 milijona.

Ministrstvo za pravosodje z novo preglednico
Ministrstvo za pravosodje je na svoji spletni strani objavilo pregled vseh sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) proti Sloveniji, kjer je bila ugotovljena vsaj ena kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), ter njihovega izvrševanja. Ministrstvo je v skladu z novelami zakona o državni upravi sprejelo več sistemskih ukrepov, ki omogočajo vsebinski napredek pri izvrševanju teh sodb. S pomočjo tabele na spletni strani ministrstva je mogoče spremljati tudi akcijske načrte in poročila, ki jih je Slovenija posredovala Odboru ministrov Sveta Evrope in končne resolucije, s katerimi odbor formalno pripozna izvršitev sodbe s strani države.

Obrtniki oporekajo gradbenemu zakonu
Eno od dopolnil k predlogu gradbenega zakona, ki je v postopku DZ, omogoča, da bo lahko investitor za lastne potrebe gradnjo objektov izvajal sam, opozarjajo v OZS. Pravijo, da je to nesprejemljivo za gradbince, saj da predstavlja nelojalno konkurenco in znižuje kakovost gradnje. Sporna je 11. točka 3. člena predloga zakona, ki opredeljuje pojem investitorja. Po sprejetem dopolnilu je investitor tudi tisti, ki "prijavi gradnjo, jo naroči ali jo za lastne potrebe izvaja sam". Na ministrstvu odgovarjajo, da bo investitor v teh primerih nastopal kot izvajalec gradnje in bodo zanj veljale enake obveznosti kot za kvalificiranega izvajalca.(TFL)