Dnevne zakonodajne novosti / 16. april 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 16/2019 z dne 15.3.2019
TEMA DNEVA
Čas za podporo posameznim kandidatom
Tema dneva

Po razpisu predčasnih državnozborskih volitev, ki bodo 3. junija, danes že začenjajo teči roki za njihovo izvedbo. Tako lahko politične stranke in volivci že predlagajo kandidate za poslance, kandidatne liste pa bo mogoče vlagati do 3. maja. Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v vsaki volilni enoti, če jo podprejo najmanj trije poslanci, oziroma v posamezni volilni enoti s podpisi najmanj 50 volivcev. Če pa želi kandidatno listo vložiti skupina volivcev, mora listo v posamezni volilni enoti s podpisi podpreti najmanj tisoč volivcev. V parlamentarnih strankah sicer v večini spoštujejo odločitev predsednika republike Boruta Pahorja, ki je predčasne parlamentarne volitve razpisal za 3. junij, oziroma so to pričakovali.

Prezapleten prekrškovni postopek
Na ministrstvu za pravosodje so zanikali trditev, ki se pojavlja v medijih, da zaradi veljavnega zakona o prekrških ni mogoče sekcijsko merjenje hitrosti na avtocestah. Če bi bilo to res, potem ni mogoče niti merjenje hitrosti z radarjem, kjer je zakonska ureditev identična, so zapisali na ministrstvu. Na ministrstvu za notranje zadeve pa so v odzivu na to opozorilo poudarili, da o zakonski dopustnosti merjenja ni dvoma, ampak je težava v zapletenem prekrškovnem postopku. Kot so pojasnili, so projekcije policije pokazale, da bi zaradi sekcijskega merjenja hitrosti na avtocestah letno obravnavali vsaj 30.000 več kršitev.

Sindikati skupaj o zdravstveni zakonodaji
Slovenske sindikalne centrale so podale skupna stališča o predlogu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Po njihovem mnenju je nujno, da proračun več prispeva za zdravstvo, košarica pravic se ne sme zmanjšati, nasprotujejo socialni kapici, nedopustni se jim zdijo posegi v višino in trajanje pravice do bolniškega nadomestila. Sistem zdravstvenega zavarovanja mora temeljiti na solidarnosti med zavarovanci in skupinami zavarovancev pri zbiranju sredstev. So za odpravo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegovo nadomestitev z dodatnimi vplačili v ZZZS, ki naj bi edini nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Štiridnevna izredna seja DZ
Poslanci so danes začeli štiridnevno izredno sejo, na kateri bodo v glavnem obravnavali predloge zakonov, ki jih je v parlamentarni postopek vložila vlada in so bili medresorsko usklajeni. Na zahtevo državnega sveta bodo tudi ponovno odločali o noveli zakona o igrah na srečo. V petek pa bo ustavna komisija DZ nadaljevala razpravo o dopolnitvi ustavnega zakona za zaščito NLB. Med več kot 20 zakoni, ki jih bodo obravnavali na izredni seji, sta predlog zakona o socialnem vključevanju invalidov, s katerim se širi krog invalidov s pravicami po zakonu, in predlog novele zakona o socialno varstvenih prejemkih, s katerim vlada predlaga dvig denarne socialne pomoči.

Alternativna goriva v prometu in vplivi na okolje
Ministrstvo za okolje in prostor je odločilo, da je za strategijo za vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v prometnem sektorju treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Z objavo osnutka okoljskega poročila je začelo javno razgrnitev gradiva, ki bo trajala do 18. maja. Osnutek poročila, kot je objavljen na spletni strani ministrstva, ugotavlja, da izvedba ukrepov strategije pelje k nizkoogljični družbi in je brez posegov v okolje, ki bi lahko škodili naravi, vodam ali kulturni dediščini. Vsebuje tudi presoje na podlagi dveh variant ukrepov, ki bi bili nadgradnja oz. dopolnitev ukrepov strategije.

Za več zaposlitev v nevladnem sektorju
Zakon o nevladnih organizacijah, ki je začel veljati v soboto, naj bi po pričakovanjih tako vlade kot nevladnih organizacij ustrezno uredil to področje. Omogočil naj bi tudi več zaposlitev v nevladnem sektorju. Zakon prinaša opredelitev nevladne organizacije, ki mora biti pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Sloveniji, njeni ustanovitelji pa so izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava. Med pogoji je tudi, da je nepridobitna, neprofitna, neodvisna od drugih subjektov in ne sme biti organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica.(TFL)