Dnevne zakonodajne novosti / 15. maj 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 4 pravni akti
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 56/2019 z dne 17.9.2019
TEMA DNEVA
Diskriminatorno financiranje znanosti?
Tema dneva

Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti je diskriminatoren in v nasprotju s temeljnimi akti demokratične družbe in ustavo, so poudarili udeleženci javne razprave v organizaciji Inštituta Nove revije, ki bodo svoje pripombe poslali ministrstvu. Tomaž Zalaznik z inštituta je prepričan, da gre pri zakonu za "ozek interes določenih skupin", uvajal naj bi monopole. Dejan Komel z ljubljanske filozofske fakultete je opozoril predvsem na odvzem možnosti pridobivanja koncesij za stabilno financiranje izvedbe javne službe.(več)

1050 evrov regresa za najslabše plačane javne uslužbence
Minister za javno upravo Rudi Medved je v ponedeljkovih Odmevih na TVS dejal, da so aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti že podpisali dva ali trije sindikati, kar pomeni, da so pogoji za izplačilo regresa za javne uslužbence v višini, kot ga je predlagala vlada, že izpolnjeni. Najslabše plačani bodo tako dobili 1050 evrov.(več)

Ministrstvo nad čakalne dobe z aneksom
Ministrstvo za zdravje bo konkretne načrte za obvladovanje čakalnih dob do konca letošnjega leta opredelilo v aneksu številka dve k splošnemu dogovoru, so napovedali. Med drugim načrtujejo dvig cene vseh prvih pregledov glede na razpoložljiva finančna sredstva. Kot vzpodbudno ocenjujejo, da se število čakajočih bolnikov zmanjšuje.(več)

Odbor o migracijah po peturni razpravi brez sklepov
Odbor DZ za notranje zadeve je včeraj več kot pet ur razpravljal o problematiki nezakonitih migracij. Seja je potekala na zahtevo SDS, kjer menijo, da vlada ni sprejela ukrepov za učinkovito varovanje južne meje. Po zagotovilih notranjega ministra Boštjana Poklukarja policija obvladuje razmere. Sklepov, ki jih je predlagala SDS, pa večina ni podprla.(več)

Interpelaciji Erjavca tudi podpora NSi in SNS
Večina poslanskih skupin tudi včeraj še ni komentirala interpelacije obrambnega ministra Karla Erjavca, ki jo je minuli teden vložila SDS. Podporo sta za zdaj napovedali še NSi in SNS, ki med očitki Erjavcu navajata katastrofalno stanje v SV. Levica se še ni izrekla, v koalicijski SAB pa poudarjajo, da še čakajo na ministrove tehtne argumente.(več)

Vrhovno sodišče: Dodatne namestitve niso sprejemljive
Vrhovno sodišče je ugodilo zahtevi za revizijo socialnovarstvenega zavoda Dom Lukavci ter določilo, da mu zaradi prezasedenosti ni treba sprejeti osebe s shizofrenijo. Namestitev dodatnih oseb v prezasedene socialnovarstvene zavode ni sprejemljiva z vidika posega v pravice drugih uporabnikov, so v sporočilu pojasnili na vrhovnem sodišču.(več)

Računsko sodišče zadovoljno z ukrepi šol glede prehrane
Računsko sodišče je po lanski izvedbi prečne revizije pravilnosti in učinkovitosti ravnanja s hrano v šestih osnovnih šolah, v kateri je eni od šol izreklo negativno mnenje, petim pa mnenje s pridržkom, zdaj v treh primerih izdalo še porevizijsko poročilo. V OŠ Vižmarje Brod, Šmihel in Milojke Štrukelj Nova Gorica so ukrepe ocenili kot zadovoljive.(več)

Sindikat zažugal s tožbami zoper večja avtobusna podjetja
Sindikat delavcev prometa in zvez je v imenu 50 delavcev pripravil tožbe zoper vsa večja avtobusna podjetja. Za to se je odločil, ker voznikom avtobusov že od leta 2013 ne plačujejo več prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.(več)

Sodišče Michela Stephana spoznalo za krivega
Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je libanonskega znanstvenika Michela Stephana spoznal za krivega kaznivega dejanja napeljevanja k uboju enega izmed vodilnih na Kemijskem inštitutu Janeza Plavca in mu dosodil skupno osem let zapora. Odredil mu je tudi podaljšanje pripora do začetka prestajanja zaporne kazni.(več)

EU podaljšala dajatve za kitajske proizvajalce solarnega stekla
Evropska unija je z uvedbo ocenjevalnega postopka podaljšala protidumpinške in druge zaščitne dajatve za uvoz solarnega stekla iz Kitajske, ki jih je vpeljala leta 2014. Postopek sledi svarilom evropskih proizvajalcev solarnih panelov pred posledicami za panogo na stari celini, če bi EU dajatve ukinila.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Akt o napredovanju javnih uslužbencev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v višji plačni razred
Sklep o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij
Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij
Sklep o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu
Uredba o merilih za delo v izmenah strojevodij in drugega osebja, ki opravlja za varnost kritične naloge, ter mobilnih delavcev, ki opravljajo interoperabilne storitve v železniškem sektorju
Odločbe sodišč
VSRS Sodba I Ips 11965/2009 - bistvena kršitev določb postopka - kazenska ovadba - privilegij zoper samoobtožbo - zaslišanje osumljenca - pravni pouk - poučitev po 4.odst. 148.č...
VSRS Sodba X Ips 11/2018 - dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - razrešitev s položaja člana uprave - krivdni razlogi - Agencija za upravljanje kapitalskih naložb ...
Gradiva v obravnavi DZ
Poročilo Odbora za notranje zadeve k Predlogu zakona o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-E) - Dopolnjen predlog zakona, skrajšani postopek, EPA 0467-VIII
Predlog zakona o izplačilu sredstev nepoučenim imetnikom podrejenih obveznic in malim delničarjem bank v večinskem državnem lastništvu, ki so bile predmet izrednih ukrepov izrečenih 17. 12. 2013 in 19. 11. 2014 oziroma 16. 12. 2014 s strani Banke Slovenije (ZISNIPO), prva obravnava, EPA 0586-VIII